Väestörekisterikeskus mukana tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkoston yhteistoimintaryhmässä

Varmennepalvelut - 04.09.2017

Tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkosto aloitti toimintansa toukokuun alussa. Luottamusverkoston aloittamiseen liittyen perustettiin sen toimintaan keskittyvä yhteistoimintaryhmä. Väestörekisterikeskuksen lisäksi ryhmän muut jäsenet koostuvat tunnistuspalvelun tarjoajista, kuten pankit ja teleoperaattorit, sekä alan valvovista elimistä, kuten Finanssivalvonta. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Jussi Mäkinen Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä.

Yhteistoimintaryhmä valmistelee luottamusverkoston toimintaan liittyviä ohjeita ja sopimusmalleja sekä vaihtaa tietoa verkoston toimintaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi se seuraa luottamusverkoston toimintaan vaikuttavaa toimialan kehitystä.

Väestörekisterikeskus tulee olemaan luottamusverkoston asiakas sen toiminnan käynnistyttyä täysimääräisesti. Suomi.fi-tunnistuksen käyttämät vahvan tunnistamisen välineet tullaan jatkossa hankkimaan verkoston kautta. Lisäksi Väestörekisterikeskus tarjoaa omia vahvoja tunnisteitaan verkoston kautta muiden käyttöön.

Luottamusverkoston toiminnan tavoitteena on, että eri asiointipalvelut voisivat hankkia tunnistuspalvelut keskitetysti useilta tarjoajilta, uusien välityspalveluntarjoajien kautta. Tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkosto toimii kansalaisille tarjottavien tunnistuspalvelujen taustalla.