Väestörekisterikeskuksen toimikorttituotannon käyttöönottoprojekti on käynnistynyt uuden korttitoimittajan kanssa

Varmennepalvelut - 08.03.2018

Toimikorttien tuotannon tarjouskilpailu järjestettiin loppuvuonna 2017 ja uudeksi toimittajaksi valittiin Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy, joka on osa Idemia yritysryhmää. Tarjouskilpailu koski Väestörekisterikeskuksen varmenteen sisältäviä organisaatio- ja sote-kortteja.

Toimikorttien käyttöönottoprojektissa toteutetaan korttien suunnitteluun, valmistukseen, yksilöintiin, varmentamiseen sekä jakeluun liittyvät kehitystehtävät, jotta korttituotanto pääsee alkamaan testauksen ja pilotoinnin jälkeen joulukuussa 2018.

Toimikortteja käytetään laajasti järjestelmiin tunnistautumisessa ja sähköisessä allekirjoituksessa valtion virastoissa, kunnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Käyttöönoton aikataulut tarkentuvat syksyllä projektin edetessä ja niistä tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Erikoissuunnittelija Visa Knape, 0295 535 127, etunimi.sukunimi@vrk.fi