VAAKA-hanke: Todistukset väestötietojärjestelmästä -palvelusta voi nyt tilata Elossaolotodistuksen ja Asuinpaikkatodistuksen

Väestötietopalvelut - Varmennepalvelut - 10.06.2019

Väestörekisterikeskus on kehittänyt yhteistyössä maistraattien kanssa VAAKA-hankkeessa Todistukset Väestötietojärjestelmästä -palvelun. Palvelun kautta henkilön on mahdollista tilata itsestään sähköinen todistus itsepalveluna. Palvelu on vielä kehitysvaiheessa ja siihen lisätään myös muita todistustyyppejä ja ominaisuuksia jatkossa. Seuraavaksi palveluun on tulossa mahdollisuus tilata todistus huollettavasta sekä mahdollisuus käyttää palvelua englanniksi.

Todistukset voi tilata palvelusta sähköisessä muodossa itsepalveluna. Todistuksen saa palvelun kautta heti käyttöönsä ja se maksaa 6 euroa. Koska itsepalveluna tilattu todistus ei edellytä maistraatin virkailijalta työtä, se on hinnaltaan edullisempi kuin maistraatista tilattava paperinen versio. Palvelussa käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja Maksut-palvelua. Palvelussa on mahdollista ottaa myös Suomi.fi-viestit käyttöön ja antaa suostumus siihen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sähköisesti.

Sähköinen todistus eroaa ulkonäöltään nykyisestä paperisesta todistuksesta. Siihen ei tule maistraatin virkailijan allekirjoitusta eikä leimaa. Sen sijaan siihen on lisätty maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen logot sekä tunnistekoodi, jonka avulla voidaan todentaa todistuksen oikeellisuus myöhemmin maistraatissa. Todistusmalleihin ja palveluun voi käydä tutustumassa tarkemmin maistraatin sivuilla.