Uudet organisaatio- ja sote-varmenteet on otettu tuotantoon 3.12.2018

Varmennepalvelut - 13.12.2018

Väestörekisterikeskus (VRK) on ottanut käyttöön uudet organisaatio- ja sote-varmenteita myöntävät alivarmentajat 3.12.2018.

Myönnettävät varmenteet allekirjoitetaan seuraavilla alivarmentajilla:

 • Organisaatiovarmenteet 2018:
  • VRK CA for Organisational Certificates - G3
   Organisaatio- ja Sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten henkilötoimijoiden varmenteet­
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenteet 2018:
  • VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs
   Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden varmenteet

Jotta uudet varmennekortit toimivat, varmennekortteja hyödyntävien organisaatioiden tulee asettaa uudet varmentajan varmenteet luotetuiksi niissä järjestelmissä, joissa varmennekortteja käytetään.

Uudet varmentajan varmenteet ovat saatavilla Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta https://vrk.fi/ca-varmenteet yllä mainittujen nimien mukaisesti.

Muistutamme, että myös uusi juurivarmenne VRK Gov. Root CA – G2 tulee asettaa luotetuksi tietojärjestelmiin.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, varmennemyynti@vrk.fi