Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden korttitilaukset alkoivat 2.5.2017

Varmennepalvelut - 05.06.2017

Väestörekisterikeskus laajensi varmennetoimintaansa 2.5.2017. Uudistuksen myötä terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi myös sosiaalihuollon ammattihenkilöille tuli mahdollisuus hakea käyttöönsä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sote-ammattikorttia sote-varmenteella.

Uusia sirullisia sote-ammattikortteja tarvitaan esimerkiksi ensi vuonna alkavissa sosiaalihuollon Kanta-palveluiden ensimmäisen vaiheen käyttöönotoissa. Korteilla kirjaudutaan jatkossa sosiaalihuollon käyttämiin asiakastietojärjestelmiin, jotka on kytketty Kanta-palveluihin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on mahdollisuus hakea ammattikorttia aikaisintaan siinä vaiheessa, kun henkilölle on myönnetty oikeus harjoittaa sosiaalihuollon ammattia tai tehty ammattinimikkeen käyttöoikeudesta merkintä Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Valviran tekemä ammatinharjoittamisoikeuspäätös ja rekisterimerkintä on maksullinen. Väestörekisterikeskuksen myöntämä ammattikortti on toistaiseksi hakijalle maksuton.

Lue lisää kortin hankkimisesta VRK:n tiedotteesta 20.4.2017.

Lisätietoja

Laillistuksesta ja nimikesuojauksen rekisteröinnistä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira
suosikki(at)valvira.fi

Sote-ammattikorttien tilaamisesta ja sopimusasioista:
Väestörekisterikeskus
asiakashallinta.th-varmenne(at)vrk.fi

Ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi käyttää yhtä korttia valtakunnallisesti kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Ammattikortti on voimassa viisi vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.