Organisaatiokorttien reklamaatio-ohjeisiin muutoksia

Varmennepalvelut - 25.03.2019

Mikäli organisaatiokorteissa ilmenee ongelmia esimerkiksi kortin kuvan laadussa tai sirun toimivuudessa, tulee asiasta reklamoida.

Uudet kortit

Uudella ulkoasulla varustetuista korteista reklamaatiot tulee lähettää tästä eteenpäin suoraan Idemialle seuraavaan osoitteeseen: 

IDEMIA
Organisaatiokorttireklamaatio
Vallikallionkatu 7
02650 Espoo

Vanhat kortit

Vanhalla ulkoasulla olevista korteista Gemalton tuottamista korteista reklamaatiot lähetetään Väestörekisterikeskukselle osoitteeseen:

Väestörekisterikeskus
Varmennepalvelut/asiakashallinta
PL 123
00531 Helsinki