Organisaatiokortit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortit toimivat nyt Suomi.fi-tunnistuksessa

Suomi.fi-palvelut - Varmennepalvelut - 05.06.2017

Väestörekisterikeskuksen myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortit sekä organisaatiokortit toimivat nyt tunnistusvälineinä Suomi.fi-tunnistuksessa. Muutoksen myötä Suomi.fi-tunnistuksessa hyödynnettävien varmennekorttien määrä kasvaa yli 930 000:een. Palvelun asiakkaat sekä varmennekortteja hyödyntävät organisaatiot ovat toivoneet kyseistä uudistusta.

Organisaatiokorttien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorttien käyttöönotto ei edellytä toimenpiteitä Suomi.fi-tunnistusta hyödyntäviltä asiointipalveluilta. Kortit toimivat kaikissa niissä asiointipalveluissa, jotka hyväksyvät myös sähköisen henkilökortin tunnistusvälineenä.

Jos käyttäjä tunnistautuu varmennekortin avulla, hänestä välitetään asiointipalveluun sama väestötietojärjestelmästä haettu tietosisältö kuin muillakin vahvoilla tunnistusvälineillä tunnistautuessa. Tiedot voivat sisältää asiointipalvelusta riippuen esimerkiksi nimi- ja osoitetietoja. Asiointipalveluille ei välitetä varmenteeseen liitettyä organisaatio- ja roolitietoa tai muita mahdollisia organisaatioon liittyviä tietoja.

Suomi.fi-tunnistuksessa toimivat ne varmennekortit, joissa on julkinen varmenne. Suurin osa varmenteista on julkisia. Joillakin organisaatioilla on kuitenkin osittain käytössään myös varmenteita, jotka eivät ole julkisia. Tällöin kortti ei toimi tunnistusvälineenä Suomi.fi-tunnistuksessa.

Käyttäjä löytää uuden tunnistustavan Varmennekortti-painikkeen kautta. Nykyisin käytössä olevat tunnistustavat – henkilökortti, mobiilivarmenne ja pankkitunnukset – ovat jatkossakin käytettävissä.

Lisätietoa organisaatiokortista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortista Väestörekisterikeskuksen sivuilta.

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen tunnistuspalvelu, joka mahdollistaa kansalaisen sähköisen tunnistamisen tietoturvallisesti erilaisia tunnistusvälineitä hyödyntäen. Suomi.fi-tunnistuksessa tehtiin helmikuussa 2017 noin 3,6 miljoonaa tunnistautumista. Palveluun oli rekisteröity helmikuun 2017 loppuun mennessä 110 asiointipalvelua.

Lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Ari Häkli, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi