Joulukuusta eteenpäin myönnettävien palveluvarmenteiden voimassaoloaika muuttuu

Varmennepalvelut - 07.12.2017

Väestörekisterikeskus muuttaa kaikkien myöntämiensä palveluvarmenteiden voimassaoloaikaa 1.12.2017 alkaen. Uusi voimassaoloaika on enintään 2 vuotta. Ennen 1.12.2017 myönnetyt palveluvarmenteet ovat voimassa sen mukaisesti, kuin ne on aikaisemmin myönnetty.

Muutoksen taustalla ovat 1.7.2016 voimaan astuneet tunnistus- ja luottamuspalveluasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014) luottamuspalveluita koskeva säännökset, joihin myös palveluvarmenne kuuluu.

VRK on päättänyt myös auditoida liikkeellelaskemansa palveluvarmenteet uuden asetuksen mukaiseksi palveluksi. Tällöin tulee mahdolliseksi hyödyntää täysimääräisesti eurooppalaisten sisämarkkinoiden yhteiskäyttöisyyttä sekä yhdenmukaistaa tietoturvallisuuden ja tietosuojan käytänteitä. VRK on aikaisemmin auditoinut myös henkilövarmenteensa asetusta vastaavaksi. Asetuksen mukainen auditoitu palvelu tunnustetaan myös yleisimmissä selainjakelupalveluissa.

Tämä muutos ei vaikuta henkilövarmenteiden voimassaoloon, joka on edelleen viisi vuotta.

Lisätietoja

Muutoksen taustoista
rekisteröintipäällikkö Tuire Saaripuu, 0295 535 296, tuire.saaripuu[at]vrk.fi

Varmenteiden hakemisesta
palvelukoordinaattori Anita Holkko, 0295 535 217, anita.holkko[at]vrk.fi