Jatkossa vain passi ja henkilökortti kelpaavat henkilöllisyyden todistamiseen vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä haettaessa

Varmennepalvelut - 13.12.2018

Vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä haettaessa henkilöllisyyden todistamiseen voi käyttää vuoden 2019 alusta vain passia ja henkilökorttia, mutta ei enää Suomen tai muun Euroopan talousalueen jäsenvaltion viranomaisen myöntämää ajokorttia.

Muutoksen taustalla on vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä luottamuspalveluja koskeva lainsäädäntömuutos (533/2016). Muutos perustuu siihen, ettei ajokortti ole virallinen todistus henkilöllisyydestä, vaan todistus ajo-oikeudesta.

Vahvalla sähköisellä tunnistamisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista sähköisesti. Sen avulla kuluttajat voivat turvallisesti vahvistaa henkilöllisyytensä erilaisissa sähköisissä palveluissa.

Vahvassa sähköisessä tunnistamisessa käytettyjä tunnistusvälineitä ovat:

  • henkilökorttiin sisältyvä Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteihin sisältyvät VRK:n myöntämät sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteet
  • Organisaatiokortteihin sisältyvät VRK:n myöntämät organisaatiovarmenteet
  • pankkien verkkopankkitunnukset
  • teleyritysten mobiilivarmenteet

1.10.1990 jälkeen myönnettyä, voimassa olevaa ajokorttia voi käyttää tunnistusasiakirjana vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä haettaessa 31.12.2018 asti. Tämän ajankohdan jälkeen henkilöllisyys täytyy todistaa passilla tai henkilökortilla. Suomessa passin ja henkilökortin myöntää poliisi ja ulkomailla Suomen ulkomaan edustusto.

Lakimuutos koskee vain vahvan sähköisen tunnistamisvälineen hakemista. Ajokortti voidaan siis jatkossakin hyväksyä iän tai henkilöllisyyden todistamiseen monissa erilaisissa asiointitilanteissa.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, johtaja Timo Salovaara, p. +358 50 344 3111, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi