Aktivointitunnusluku käyttöön Sote-korteissa

Varmennepalvelut - 07.12.2017

Väestörekisterikeskus kehittää varmennepalvelutuotteitaan EU eIDAS-asetuksen vaatimusten johdosta. VRK ottaa käyttöön eIDAS-asetuksessa tarkoitetun korkean varmuustason korttituotteissa aktivointitunnuslukuun perustuvan kortin käyttöönottoprosessin.

Jatkossa uuden kortin mukana toimitetaan kirjeitse henkilökohtainen aktivointitunnusluku, jonka avulla kortinhaltija asettaa kortilleen haluamansa tunnusluvut (PIN1 ja PIN2) kortin käyttöä varten. Aktivoinnin jälkeen kortti toimii kuten nykyisin käytössä olevat kortit.

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon (Sote) ammattihenkilöiden osalta aktivointitunnusluvulla varustettujen korttien toimitukset alkoivat viikolla 48.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon muun henkilöstön sekä toimijoiden osalta aktivointitunnusluvulla varustettujen korttien toimitukset alkoivat viikolla 41.

Aktivointitunnusluvun käyttöönotto ei koske tätä aiemmin toimitettuja Sote-kortteja.

Uusien korttien mukana ei jatkossa enää toimiteta PIN- tai PUK-tunnuslukuja. Kortin mukana toimitetaan jatkossa aktivointitunnuslukukirje, jossa on kortin 8-numeroinen aktivointitunnusluku. Tämän luvun avulla käyttäjä voi itse asettaa kortilleen haluamansa tunnusluvut (PIN1: 4-8 numeroa, PIN2: 4-8 numeroa). Jos tunnusluku kortin käytön aikana jostain syystä lukkiutuu, voi aktivointitunnusluvun avulla myös vapauttaa ja uudelleenaktivoida lukkiutuneen tunnusluvun.

Kortin aktivointi aktivointitunnusluvulla

Kortin aktivointi tulee tehdä kortinlukijaohjelmistolla (mPollux DigiSign Client), joka on versiota 4.0.12 tai uudempi. Korttia voi aktivoinnin jälkeen käyttää sekä em. kortinlukijaohjelmiston vanhemmilla versioilla että muiden valmistajien kortinlukijaohjelmistoilla joihin ei ole vielä toteutettu kortin aktivointitoimintoa.

Kortti voidaan aktivoida myös kortin noutamisen yhteydessä rekisteröintipisteessä, jonka työasemaan on asennettu kortinlukijaohjelmiston uusin versio.

Uusimmat kortinlukijaohjelmistoversiot ovat ladattavissa maksutta osoitteesta: https://eevertti.vrk.fi/kortinlukijaohjelmisto-ja-varmenteen-testaus
Tarkempi ohje kortin aktivoimiseen löytyy osoitteesta: https://eevertti.vrk.fi/documents/2634109/2899416/Aktivointitunnus_v1.3.pdf

Lisätietoja
asiakashallinta.th-varmenne[at]vrk.fi