VTJ Rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmä tapasi elokuussa Mikkelissä

Väestötietopalvelut - 04.09.2017

VTJ Rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmä kokoontui ensi kertaa kasvokkain Mikkelissä 9.-10.8.2017. Edustettuina olivat Väestörekisterikeskus, maistraatit, kunnat kuten Mikkeli, Kuopio, Turku, Espoo ja Nivala sekä kuntien ohjelmistotoimittajat CGI, Sito ja Trimble.

Yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Mikkelin kaupungintalolle puheenjohtajanaan Markus Maunula ja sihteerinä Tommi Niemi, molemmat Väestörekisterikeskuksesta. Kokouksen aluksi voitiin todeta, että jo 278 kuntaa ilmoittaa rakennustietoja VTJ-ylläpitorajapinnan kautta.

Väestörekisterikeskus verkkokoulutuksen pilottina

Osallistujille esiteltiin tuloksia RAKI-hankkeen vaikuttavuuskyselystä, jossa vastaajia oli mm. kunnista, maistraatista, Maanmittauslaitokselta ja Verohallinnosta. Kyselyssä nousi esille esimerkiksi se, että koulutusta toivottiin lisää. Väestörekisterikeskus vastaa toiveeseen ottamalla käyttöön verkkokoulutusympäristön. Väestörekisterikeskus tulee toimimaan pilottiorganisaationa valtionhallinnon yhteisen verkkokoulutusympäristön käyttöönotossa.

Kuntien ja maistraattien työntekijät joiden tehtäviin rakennustietojen käsittely kuuluu, voivat ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua oppilaana tähän pilottihankkeeseen osoitteeseen ari.laukkonen[at]vrk.fi.

Ideoita rajapinnan tehokkaampaan käyttöön

Kokouksessa esiteltiin myös rakennustietojen toimittamista kunnille VTJ-rajapinnan kautta. Tämä auttaisi kuntien rakennusvalvonnassa toimivia, kun samassa yhteydessä voitaisiin helposti verrata väestötietojärjestelmässä sekä kunnan omassa järjestelmässä olevia rakennuksen tietoja. Kaikki osallistujat kannattivat asian nopeaa edistämistä.

Esille nostettiin tarve laajentaa huoneistotietojen ylläpitoa VTJ-ylläpitorajapinnan avulla. Suurimmat tarpeet ovat keskeneräisten rakennushankkeiden huoneistotietojen muutokset sekä huoneistojen poistaminen VTJ-ylläpitorajapinnan avulla. Asia on viety Väestörekisterikeskuksen ylläpidon kehittämisluetteloon.

Ohjelmistotoimittajan edustaja tiedusteli, voitaisiinko Verohallintoon toimittaa valmiiden rakennusten pysyvät rakennustunnukset rajapinnan avulla. Väestörekisterikeskus käy Verohallinnon kanssa keskusteluja tietojen välityksen parantamisesta.

Keskustelua käytiin myös osoitteiden ja huoneiston tunnusten muodoista. Väestötietojärjestelmään rekisteröidyille rakennuksille ja huoneistoille tulisi antaa Kuntaliiton laatiman suosituksen mukaisia osoitteita ja huoneistotunnisteita. Poikkeavuudet suosituksesta aiheuttavat ylimääräistä selvitystyötä muuttoilmoitusten käsittelyssä. Korostettiin sitä, että vakituinen ja tilapäinen asuminen voidaan rekisteröidä vain sellaiseen rakennukseen, johon on rekisteröity asuinhuoneisto.

Rakentamiseen käytännössä tutustuttiin asuntomessuilla

Tapaamisen yhteydessä tutustuttiin Mikkelin asuntomessuihin Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan Sari Valjakan opastuksella. Esille nousi asuntomessualueen kaavoituksen haastavuus: alueella asuu rauhoitettuja liito-oravia sekä viitasammakoita, joiden elinympäristö oli heti kaavoituksen alkuvaiheessa otettava huomioon. Viitasammakoiden vuoksi ranta-alueen rantakasvillisuus säilytettiin ja liito-oraville jätettiin mahdollisimman paljon puita.

Paljon ihastusta ja keskustelua herättänyt kohde 5, Wave oli yksi asuntomessujen helmistä. Wave on Suomessa ennennäkemättömän kunnianhimoista puuarkkitehtuuria esittelevä uniikkikohde, joka on rakennettu massiivisesta kuusen lamellihirrestä ja vaativuudessaan se oli koetellut puurakentamisen rajoja. Arkkitehti Seppo Mäntylä oli saanut innoituksensa kohteen muotokieleksi autojen ja veneiden virtaviivaisesta muotoilusta.