Väestötietojärjestelmän uusi rakennusluokitus käyttöön syyskuussa 2019

Väestötietopalvelut - 11.06.2019

Tilastokeskus uudisti rakennusluokituksen viime joulukuussa. Rakennusluokitus 2018 korvaa vuodesta 1994 lähtien käytetyn rakennusluokituksen. Uusi rakennusluokitus vastaa paremmin rakentamisen nykytilaa ja on edeltävää luokitusta yksityiskohtaisempi.

Kiinteistöverolain uudistus on ollut yksi rakennusluokituksen uudistamiseen vaikuttanut tärkeä tekijä. Arviolta vuonna 2022 voimaantulevan lain myötä yksittäisen rakennuksen arvostustieto tulee osaltaan määräytymään uuden rakennusluokituksen perusteella. Tästä johtuen rakennusluokalla on jatkossa olennainen vaikutus kunnan kiinteistöverokertymään.

Uuden rakennusluokituksen käyttöönotto väestötietojärjestelmässä

Osana tulevaa kiinteistöverolakiuudistusta uusi rakennusluokitus otetaan käyttöön myös väestötietojärjestelmässä (VTJ). Työtä on valmisteltu kesäkuusta 2018 lähtien yhteistyössä Tilastokeskuksen, Verohallinnon, Suomen kuntaliiton ja kuntien rakennusvalvonnan järjestelmätoimittajien kanssa. 

Väestörekisterikeskus käynnisti alkuvuodesta projektin, jonka tavoitteena on ottaa uusi rakennusluokitus käyttöön VTJ:ssä. Uusi 4-numeroinen rakennusluokitus otetaan aluksi käyttöön vanhan 3-numeroisen luokituksen rinnalla. Projektissa toteutettavat muutokset kohdistuvat pääasiassa VTJ:n rakennus- ja huoneistotietokannan tietorakenteisiin, rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon rajapinta- ja suorakäyttöpalveluihin sekä VTJ:n tietopalveluihin.

Rakennusluokituksen käyttöönotto on 1.9.2019. Tuolloin kaikille VTJ:n rakennuksille ja rakennushankkeille luodaan uusi rakennusluokka vanhan rakennusluokan rinnalle. Vanha rakennusluokkatieto jää siis toistaiseksi VTJ:än.  Uuden rakennusluokan käyttöönotto ei vaikuta nykyiseen rakennushanketietojen ilmoitusliikenteeseen kunnista Väestörekisterikeskukselle.

Tarkempaa tietoa uudesta rakennusluokituksesta ja sen käyttöönotosta