Väestötietojärjestelmän tiedot luokitellaan suojaustasoille

Väestötietopalvelut - 04.09.2017

Väestötietojärjestelmän henkilötiedot luokitellaan tästä lähtien suojaustasoille siten, että henkilötiedot luokitellaan suojaustasolle IV ja turvakiellon alaiset tiedot suojaustasolle III. Kokonaisuudessaan väestötietojärjestelmä rekisterinä luokitellaan suojaustasolle III. Luovutettavien tietojen perusteella VTJ:stä luovutettu aineisto luokitellaan pääsääntöisesti tasolle IV.

Luokittelut eivät koske henkilötiedoista erillisiä rakennus- ja kiinteistötietoja, mutta niiden luovutuksessa on kuitenkin huomioitava säännökset tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja julkiseksi tulosta. Avoimena datana avattu rakennustieto on julkista.

Uusi luokittelu perustuu valtionneuvoston asetukseen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (661/2010).