Väestötietojärjestelmän rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmä tapasi Kouvolassa

Väestötietopalvelut - 17.09.2019

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmä kokoontui Kouvolassa 7.-8. elokuuta. Paikan päällä olivat edustettuina Väestörekisterikeskus, maistraatit, kunnat (Mikkeli, Turku, Vantaa, Porvoo ja Nivala) sekä kuntien ohjelmistotoimittajat CGI, Sitowise ja Trimble.

Yhteistyöryhmän jäsenet kävivät ensimmäisenä päivänä tutustumassa Kouvolan asuntomessuihin. Tapani Ryynänen ja Esa Inkilä kaupungin rakennusvalvonnasta kertoivat asuntomessualueen rakennuslupien myöntämisprosessista, asuntomessualueen rakentumisesta sekä muista asuntomessuihin liittyvistä yleisistä asioista.

Ajankohtaista asiaa uudesta rakennusluokituksesta ja pysyvästä huoneistotunnuksesta

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi Tytti Ronkainen ja sihteerinä Tommi Niemi Väestörekisterikeskuksesta. Eniten keskustelua herätti muuttojen salliminen vapaa-ajanrakennuksiin. Nykykäytäntö on sekä digitalisoitumiskehitystä että sähköisten palvelujen käyttöä estävää, josta kansalaisille aiheutuvat haitat tulisi poistaa. Väestörekisterikeskus valmistelee esitystä, jonka mukaan rekisteröintikäytäntöä muutettaisiin uuden rakennusluokituksen käyttöönoton myötä. Kun väestötietojärjestelmään rekisteröitävät vapaa-ajan asunnot luokitellaan jatkossa uuden rakennusluokituksen avulla erikseen kesäasuttaviin ja ympärivuotisesti asuttaviin asuntoihin, tätä jakoa voidaan mahdollisesti hyödyntää jatkossa.

Jari Ylä-Kero ja Leila Kivistö Väestörekisterikeskuksesta kertoivat väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusluokitusuudistuksesta. Tietojen ylläpito- ja tietopalveluiden integraatiotestaus väestötietojärjestelmän osalta tehtiin kesäkuussa ja järjestelmä on kokonaisuutena valmiina käyttöönottoon. Tilastokeskus on toteuttanut omaan järjestelmäänsä tarvittavat muutokset. Myös Verohallinnolla on oletettavasti valmius ottaa vastaan uutta rakennusluokkatietoa pian VTJ-käyttöönoton jälkeen.

Kivistö listasi uuden rakennusluokitus 2018:n käyttöönoton viestintä- ja koulutusaikatauluja:

  • lähetimme 14.6. kyselyn kuntiin heidän halukkuudestaan ylläpitää uutta rakennusluokkaa siirtymäkauden ajan (muistutuskysely lähti 5.8.)
  • järjestimme maistraateille 20.8. tietoiskun. Kaikille kunnille on lähetetty ohjeet ja linkit tietoiskuvideoon, jonka sisältö vaihtelee riippuen siitä, onko rekisterinpitäjä- vai ilmoittajakunta
  • kerromme uuden rakennusluokituksen käyttöönotosta väestötietojärjestelmässä vrk.fissä 2.9.
  • syyskuussa on tarkoitus julkaista kunnille ja maistraateille tarkoitettu opetusvideo ja ohje käyttöliittymän käytöstä, käyttötarkoituksen ja rakennusluokan muuttamisesta sekä uusista raporteista.

Niemi kertoi tarkemmin kyselystä, jolla kartoitettiin kuntien halukkuutta ylläpitää uuden rakennusluokituksen mukaista rakennusluokkaa. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 107 kuntaa. Yhteensä 61 kuntaa sitoutui itse antamaan rakennusluokan ja 46 kuntaa halusi antaa luokittelun tekemisen Tilastokeskukselle. Isoimmat kaupungit ovat sitoutuneet antamaan rakennusluokan itse. Niiden kuntien osalta, joilta emme ole saaneet vastausta, tulkitsemme, etteivät he halua tehdä uudelleenluokitusta itse. Tilastokeskus tekee luokittelun heidän puolestaan.

Jari Koskela Väestörekisterikeskuksesta kertoi rakennustietojen ylläpidon rajapinnoista, joiden arkkitehtuurisina toteutustapoina ovat REST- ja SOAP-järjestelmät. Yhden rajapinnan kautta voi päivittää osoitteen, postinumeron, sijaintikiinteistön ja rakennusluokan ilman, että rakennuksesta tarvitsee ilmoittaa muita tietoja. Uusia rajapintoja voidaan rakentaa tarpeen mukaan myös lisää. Kaikki rajapinnat julkaistaan myös palveluväylän kautta vuoden 2019 tai 2020 aikana. Tarkka aikataulu näiden osalta on vielä auki.

Ylä-Keron mukaan kaikille väestötietojärjestelmässä oleville huoneistoille luotiin pysyvä huoneistotunnus (VTJ-PHT) viime joulukuussa. Tämän jälkeen tunnus on annettu jokaiselle uudelle järjestelmään rekisteröitävälle huoneistolle. Tunnus on näkynyt uutena tietona VTJ-ylläpitokäyttöliittymässä 3.12.2018 alkaen. Pysyvää huoneistotunnusta hyödynnetään jatkossa väestötietojärjestelmän huoneiston ensisijaisena teknisenä tunnistetietona yhteiskunnassa järjestelmien ja rekisterien välisessä tietojen vaihdossa ja linkityksessä. Huoneistotietojen ylläpito ja ilmoittaminen kunnista on jatkunut käyttöönoton jälkeen normaalisti ja jatkuu edelleen.

Tavoitetilassa VTJ-PHT on luovutettavissa väestötietojärjestelmästä rajapinnan kautta kunnan järjestelmään rakennuslupavaiheessa olevalle kohteelle, vastaavasti kuin pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT) on nykyisin. Rajapinnan käyttö edellyttää kuntien IT-toimittajilta uuden järjestelmäversioiden toteutusta sekä kunnilta uuden järjestelmäversion hankintaa ja käyttöönottoa. Käyttöönotto tehdään yhteistyönä Väestörekisterikeskuksen ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa. Väestörekisterikeskuksen toiveena on, että pysyvää huoneistotunnusta tukevien järjestelmäversioiden käyttöönotot voitaisiin aloittaa kunnissa esim. loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021. Kunnat päättävät uuden järjestelmäversion hankinnasta itsenäisesti oman harkinnan ja aikataulun mukaisesti.