VAAKA-hanke käynnistyy

Väestötietopalvelut - 08.03.2018

Väestörekisterikeskuksen HETI-hanke ja maistraattien toiminnan kehittämishanke Digi3A on yhdistetty yhdeksi hankkeeksi tammikuussa 2018. Hankkeiden yhdistämiseen taustalla on Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistäminen vuoden 2020 alusta. Hankkeista on muodostettu VAAKA-hanke, jonka puitteissa kehitettään Väestötietojärjestelmää sekä luodaan maistraattien asioinnin, asiankäsittelyn ja arkistoinnin kokonaisuus.

VAAKA-hanke on käynnistynyt vauhdikkaasti ja alkuvuonna on valmisteltu kevään aikana alkavaa kehitystyötä. Keskeisiä tehtäviä viime kuukausina ovat olleet mm. keskeisten yhteisten toiminnallisuuksien tunnistaminen ja suunnittelu sekä kehitysjonon muodostaminen. Vuoden 2018 aikana aloitetaan holhoustoimen kokonaisuuden kehitystyö, kehitetään digitaalinen ote -palvelu sekä nimenmuutokseen liittyviä palveluita. Itse kehitystyö toteutetaan ketteränä kehityksenä.

Väestörekisterikeskuksella on vetovastuu VAAKA-hankkeessa. Hankkeen etenemisen kannalta on oleellista vahva vuoropuhelu niin maistraattien, kansalaisten kuin asiakasorganisaatioiden kanssa. Näin hankkeen alkumetreillä olemme käyneet keskustelua asiakkaiden kanssa, haastatelleet kansalaisia nimenmuutoksiin liittyen ja hakeneet palautetta maistraateilta. Tämä vuoropuhelu on ollut meille hankkeessa todella arvokas ja toivomme että myös jatkossa kehitystyöhön osallistutaan samalla innolla kuin nyt.

Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan eri tavoin, muun muassa Väestörekisterikeskuksen uutiskirjeissä. Tulemme myös järjestämään esittelyjä ja käymään vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Lisätietoja

kehityspäällikkö Heidi Gillberg, Väestörekisterikeskus, etunimi.sukunimi@vrk.fi, 0295 535 073