Uusia ominaisuuksia Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun

Väestötietopalvelut - 17.09.2019

VAAKA-hankkeessa toteutettuun Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Palvelu on vielä kehitysvaiheessa ja siihen lisätään myös muita todistustyyppejä ja ominaisuuksia jatkossa. Seuraavaksi palveluun lisätään todistuksen tilaaminen EU-maahan sekä syntymä-, avioliitto- ja siviilisäätytodistukset.

Huollettavasta on mahdollista tilata elossaolo- ja asuinpaikkatodistukset, jotka aiemmin ovat olleet tilattavissa vain henkilöstä itsestään. Todistukset voi tilata palvelusta sähköisessä muodossa itsepalveluna. Todistuksen saa palvelun kautta heti käyttöönsä ja se maksaa 6 euroa. Koska itsepalveluna tilattu todistus ei edellytä maistraatin virkailijalta työtä, se on hinnaltaan edullisempi kuin maistraatista tilattava paperinen versio. 

Sähköinen todistus eroaa ulkonäöltään nykyisestä paperisesta todistuksesta. Siihen ei tule maistraatin virkailijan allekirjoitusta eikä leimaa. Sen sijaan siihen on lisätty maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen logot sekä tunnistekoodi, jonka avulla voidaan todentaa todistuksen oikeellisuus myöhemmin maistraatissa. Todistusmalleihin ja palveluun voi käydä tutustumassa tarkemmin maistraatin sivuilla.

Uutinen on julkaistu myös englanniksi vrk.fi-sivuilla