Työ yhteiskunnan digitalisoimiseksi jatkuu

Väestötietopalvelut - Varmennepalvelut - 07.12.2017

Väestörekisterikeskuksessa eletään muutoksen aikoja. Nimemme yhteydessä on alkanut vilahdella sana digivirasto. Suomi.fi-palveluihin liittyvä digitaalisten palveluiden kokonaisuus valmistuu kovaa vauhtia. Vuoden vaihteessa saamme vastuullemme lisää yhteiskunnan digitalisaatiota edistäviä palveluita. Selvityshenkilö Backmanin esityksen mukaista maistraattien yhdistämistä VRK:hon vuonna 2020 on alettu valmistella.

Olemmekin saaneet vuosien varrella hoidettavaksemme runsaasti uusia tehtäviä. Otamme tämän luottamuksen osoituksena: olemme hoitaneet perustehtävämme hyvin.

Väestörekisterikeskuksella on perinteisesti ollut kolme kivijalkaa: väestötietopalvelut, varmenteet ja digitaaliset palvelut. Jaottelu tuntuu kuitenkin hieman keinotekoiselta, sillä nämä kaikki Väestörekisterikeskuksen palvelut ovat jo pitkään olleet digitaalisia. Tarjoamme yhteiskunnan toimijoiden käyttöön edellä mainitut sekä joukon muita digitaalisia palveluita helpottamaan niin kansalaisten kuin viranomaistenkin arkea. Jatkossa yhdistämme kaikki palvelumme yhdeksi leveäksi kivijalaksi, joka on yhteiskunnan digitalisaation edistäminen. Tässä työssä keskeisessä roolissa ovat ihan kaikki palvelumme - keskenään yhteentoimivina ja asiakaslähtöisinä.

Lähdetään siis innolla kohti tulevaa vuotta. Digitalisoimme yhteiskuntaa – yhdessä onnistumme!
 
ylijohtaja Janne ViskariRauhallisen joulun ja yhteistyörikkaan uuden vuoden toivotuksin,
Janne Viskari
ylijohtaja