Tutustu Tilastokeskuksen rakennusluokitin palveluun

Väestötietopalvelut - 25.03.2019

Tilastokeskus julkaisi viime joulukuussa rakennusluokituksen 2018. Luokitus tuli samalla osaksi JHS-suositusta (JHS 186). Rakennusluokituksen uudistamisen keskeisenä tavoitteena on ollut luokituksen nykyaikaistaminen ja nykyajan rakentamisen entistä parempi huomioiminen.

Väestörekisterikeskus päivittää rakennusten tiedot Tilastokeskuksen uuden luokituksen mukaiseksi väestötietojärjestelmään elo-syyskuussa 2019. Luokitustiedon uudistuksessa on pitkä siirtymäaika. Tänä aikana rakennukselle löytyy sekä nykyisiä että uusia luokitustietoja. Uudistuksen aiheuttamat vaikutukset tarkentuvat kuluvan kevään aikana.

Rakennusluokituksen uudistamisessa tiedon laatuun ja yhdenmukaisuuteen eri toimijoiden tietojärjestelmissä on haluttu vaikuttaa niin parempien luokkakohtaisten kuvausten avulla kuin luokituksen soveltamista helpottavalla rakennusluokitin-palvelulla. Tilastokeskuksen tarjoama palvelu on sähköistä asioimista varten toteutettu luokitin-työkalu, jolla rakennusluvanhakija tai kunnan rakennusvalvonta voi määrittää rakennuksen oikean rakennusluokan automaattisesti ja yhdenmukaisesti.

Rakennusluokitin-palvelu on kehitetty Web Component -teknologialla. Palvelu koostuu erillisisistä komponenteista, joita voi käyttää, sijoittaa ja tyylitellä räätälöidysti. Palvelun komponentit voi helposti ottaa käyttöön verkkopalveluissa tai muissa web-sovelluksissa. Tilastokeskus jakaa komponentit avoimesti kaikkien käyttöön GitHub-palvelussa.

Kiinteistöverouudistuksen myötä palvelussa julkaistaan rakennusluokkien tyypilliset tilajakaumat rakennuksessa harjoitettavaan toimintaan ja toimintoihin perustuen.

Palvelussa julkaistaan myös rakennusluokkakohtaiset rakennuskustannusten yksikköarvot, joita sovelletaan kiinteistöverotuksessa. Yksikköarvot ovat välttämättömiä rakennuksen perusarvon määrittämisessä.

Palvelun avulla voidaan vertailla eri rakennustyyppien alueellisia yksikköarvoja ja tarkastella kutakin rakennusluokkaa edustavan tyypillisen rakennuksen ominaisuuksia.
Rakennusluokitin-palvelu säästää kuntien rakennusvalvonnan työtä. Palvelu parantaa sekä Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistotietojen että kuntien omien rekistereiden laatua. Palvelun käyttö parantaa myös rakentamisalan tilastoinnin lähdeaineistojen laatua ja siten vähentää tilastoaineiston korjaamistarvetta.

Lisätietoa Tilastokeskuksen sivuilta: