Terveydenhuollon sähköinen ilmoitusliikenne ja väestötietojärjestelmä

Väestötietopalvelut - 05.06.2017

Terveydenhuollon toimintayksiköt voivat ilmoittaa sovellusrajapinnan välityksellä reaaliaikaisesti syntymä- ja kuolintiedot väestötietojärjestelmään. Reaaliaikaisella ilmoittamisella on mahdollista korvata nykyiset erämuotoiset ilmoitukset.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri otti ensimmäisenä Väestörekisterikeskuksen asiakkaana tuotantokäyttöön rajapintapalvelun, jolla päivitetään väestötietojärjestelmää Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen. Sairaanhoitopiiri otti uuden rajapinnan käyttöön lapsen syntymäilmoituksessa. Istekki Oy:n sovelluspalveluiden pääsuunnittelija Mauri Kaatrasalo vastasi synnytystietojärjestelmän puolelta käyttöönoton määrittelyistä ja toteutuksesta. Hänen mukaansa käyttöönotto sujui hyvin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on hyötynyt reaaliaikaisesta syntymätietojen ilmoittamisesta.

– Reaaliaikaisen ilmoittamisen myötä lapsen väliaikaisen henkilötunnuksen käyttöaika lyhenee VRK:n palveluaikana klo 01-23 noin minuuttiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vastasyntyneen näytteiden laboratoriolähetettä tehtäessä lapsella on virallinen henkilötunnus. Tämä helpottaa tulosten löytymistä ja integraatioita eri tietojärjestelmien välillä.

Kaatrasalon mukaan seuraavaksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on suunnitteilla myös kuolintietojen reaaliaikaisen ilmoittamisen käyttöönotto. Asian kanssa on tarkoitus edetä loppuvuoden aikana.

VRK:n tavoitteena on lisätä sähköistä ilmoitusliikennettä

Terveydenhuollon toimintayksiköt ilmoittavat syntymä- ja kuolintietoja väestötietojärjestelmään. Tällä hetkellä synnytyssairaalat ilmoittavat syntymätiedot sähköisesti, mutta tiedot päivittyvät väestötietojärjestelmään eräajosanomina. Väestörekisterikeskus kannustaakin toimijoita suorakäyttöisen sovellusrajapinnan käyttöönottoon, jolloin terveydenhuollon järjestelmät voivat rekisteröidä tiedot reaaliaikaisesti.

Palvelun käyttöön tarvitaan Väestörekisterikeskuksen myöntämä ilmoituslupa. Lupaa haetaan Väestörekisterikeskuksen verkkoasioinnissa. Väestörekisterikeskus tarjoaa asiakkailleen rajapintapalvelun väestötietojärjestelmään Suomi.fi-palveluväylää hyödyntäen.

Ilmoituslupaa haettaessa voidaan samalla hakea myös lupaa VTJ-rajapintapalveluun, jonka kautta sairaalan oma sovellus hakee äidin ajantasaiset tiedot väestötietojärjestelmästä.

Lisätietoja:

ilmoitusliikenne[at]vrk.fi

VRK:n lupa- ja asiointipalvelut verkossa, https://asiointi.vrk.fi

Tietoa palveluväylästä, https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/