Rikastetut tilastot tarjoavat uuden ulottuvuuden tilastotietoihin

Väestötietopalvelut - 05.06.2017

Väestörekisterikeskuksen uudessa Rikastettu tilasto -tuotteessa voidaan väestötietojärjestelmästä koottujen tilastojen oheen liittää Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanien tarjoamia erilaisia ennustetietoja, esimerkiksi elämänvaihe- ja kuluttajakäyttäytymisennusteita. Rikastetut tilastot tulivat valikoimaan 1.6.2017 alkaen.

Rikastettua tilastoa voisi hyödyntää esimerkiksi kunnissa ennakoivaan kotihoito-, vanhus- tai päivähoitopalveluiden suunnitteluun. Kauppakeskusta suunniteltaessa taas voitaisiin arvioida, mihin se henkilöprofiilien osalta olisi tarkoituksenmukaisinta sijoittaa tai millaiset liikkeet sinne saattaisivat parhaiten sopia.

Tilastoja voidaan rikastaa väestötietojärjestelmän ulkopuolisilla, yhteistyökumppanin vakiintuneesti käyttämillä keskeisillä luokituksilla, jotka VRK:n on ennalta hyväksynyt. Tällaisia ovat esimerkiksi ostokäyttäytymistä kuvaavat luokitukset. Tiedot yhteistyökumppaneistamme löydät sivulta https://eevertti.vrk.fi/tietopalvelut-yrityksille-ja-yhteisoille.

Pääsääntöisesti rikastettu tilasto tehdään valtakunnallisena, mutta poikkeuksellisesti voidaan antaa lupa tehdä tilasto myös pienemmältä alueelta. Pienin mahdollinen alue on postinumeroalue. Tilasto voidaan laatia myös satunnaisotoksen perusteella. Tilastointi on suoritettava niin, että mikäli yhdessä kunnassa tai yhdellä postinumeroalueella asuu alle 200 henkilöä, tai asuinrakennuksia on alle 10 kappaletta, on alue yhdistettävä naapurialueeseen määrän saavuttamiseksi.

Lisätietoja rikastetusta tilastosta saat yksityissektorin yhteistyökumppaneiltamme. Väestötietojärjestelmän tietojen käyttäminen edellyttää aina tietoluvan hankkimista. Tästä voit lukea lisää sivulta https://eevertti.vrk.fi/vaestotietojen-kayton-edellytykset1.