RHR-lomakkeet löytyvät Suomi.fi-palvelusta

Suomi.fi-palvelut - Väestötietopalvelut - 04.09.2017

Heinäkuussa 2017 tapahtuneen Suomi.fi-palvelun uudistuksen myötä kaikki rakennuksia ja huoneistoja koskevat lomakkeet (RH1, RH2, RH3, RH4, RH5 ja RK9) löytyvät myös Suomi.fi-palvelusta.

Nämä RHR-lomakkeet ovat Suomi.fi-palvelussa ilmaiseksi kaikkien kuntien käytettävissä ja kunnat voivat vapaasti käyttää lomakkeita omissa palveluissaan. Kuntien tulisi samassa yhteydessä tarkastaa, että näiden RHR-lomakkeiden kaikki vanhat versiot poistetaan kaikista heidän tarjoamistaan palveluista, jotta käytössä ovat vain nämä Väestörekisterikeskuksen julkaisemat lomakkeet.

RHR-lomakkeet löytyvät täältä:

Lisätietoja

lomake.asiaa[at]vrk.fi