Rakennustietoja yhteistyössä

Väestötietopalvelut - 05.06.2017

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmän jäsenet pyrkivät tutustumaan eri organisaatioiden toimintaan ja sen haasteisiin sekä saamaan käytännönläheisen lähestymistavan avulla suuntaviivoja väestötietojärjestelmän ylläpidon järjestelmäkehitykselle ja muulle toiminnalle.

VTJ Rakennustietojen ylläpidon yhteistyöryhmän aloituskokous pidettiin 8.12.2016 ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja allekirjoitti ryhmän asettamispäätöksen 9.2.2017. Tämän jälkeen on kokoonnuttu jo kaksi kertaa ja seuraava kokous järjestetään Mikkelissä 9.–10.8.2017. Tavoitteena on, että ryhmä kokoontuisi n. 3–4 kertaa vuodessa ja että kaikki eri osapuolet saataisiin vahvemmin mukaan rakennustietojen ylläpidon kehittämiseen.

Yhteistyöryhmän muodostaminen pohjautuu RAKI-hankkeessa tehtyihin järjestelmäuudistuksiin sekä rakennustietojen ylläpitomenetelmien teknisiin uudistuksiin. Kun RAKI-hankkeen aikana vuosina 2015–2016 järjestettiin mm. kaksi workshopia, kolme koulutustilaisuutta ja yksi iso laivaseminaari, nousi eri tahojen tiiviimmän yhteistyön tarve vahvasti esille.

RAKI-hankkeen seurauksena kaikkien kuntien käyttöön on ilmaiseksi tarjottu VTJ-ylläpitokäyttöliittymä ja VTJ-ylläpitorajapinta, jota jo 271 kuntaa Suomen 311:sta käyttää. Lisäksi kuntien kanssa on solmittu jo 50 rekisterinpitäjäsopimusta. Uusista rakennusluvista yli 95 % tulee väestötietojärjestelmään VTJ-ylläpitorajapinnan kautta.

Yhteistyöryhmään kuuluu tällä hetkellä asiantuntijoita Väestörekisterikeskuksesta ja Maistraatista, kehittämishaluisia kuntia kuten Turku, Mikkeli, Porvoo, Nivala, Kuopio ja Espoo sekä Kuntaliitto kuntien edustajana ja kuntien ohjelmistotoimittajia edustavat CGI:n, Sito:n ja Tekla:n jäsenet.