Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -laivaseminaari oli menestys

Väestötietopalvelut - 13.12.2018

Väestörekisterikeskus järjesti 27. - 29. marraskuuta laivaseminaarin maistraattien ja kuntien rakennus- ja huoneistotietoja käsitteleville henkilöille. Loppuunmyyty seminaari kokosi yhteen kaikkiaan 145 osallistujaa.

Seminaarin tavoitteena oli edistää ylläpidon eri toimijoiden välistä yhteistyötä, lisätä tietämystä rakennus- ja huoneistotietojen siirtymisestä viranomaisten välillä sekä edesauttaa verkostoitumista toimijoiden kesken. 

Tämänkertaisen seminaarin pääteemoina oli kiinteistöverouudistus ja tänä vuonna uudistuva rakennusluokitusuudistus, joista kuultiin valtionvarainministeriön, Veron ja Tilastokeskuksen asiantuntijoiden luennot. Ohjelmassa oli myös mm. esitys uuden pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotosta Väestötietojärjestelmässä.

Työpajat olivat merkittävässä roolissa seminaarin ohjelmassa. Työpajoissa tunnistettiin yhdessä teemoihin liittyviä käytännön ongelmia ja haasteita sekä työstettiin ryhmissä toimivia ratkaisuja. Kokonaisuudessaan seminaari oli onnistunut ja järjestäjien oli ilo seurata erinomaisia puheenvuoroja ja suurta aktiivisuutta työpajatyöskentelyssä. Työskentelyn lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan Tukholmassa kuuluisaan Vasa-museoon.     

Rakennustiedot myötätuulessa 2018 -laivaseminaarin tarkempi ohjelma sekä seminaarin materiaalit on julkaistu osoitteessa: https://vrk.fi/tapahtumat1

Lisätietoja:

Seminaaria koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen rahu.info(at)vrk.fi