Puuttuvat ja korjattavat rakennustunnukset ilmoitettava viimeistään 27.12.

Väestötietopalvelut - 13.12.2018

Muistattehan, että kuntien tulee lähettää puuttuvat ja korjattavat rakennustunnukset Väestörekisterikeskukseen viimeistään 27.12.2018, jotta ne ehditään toimittamaan Verohallinnolle vuoden loppuun mennessä. Näin Verohallinnolle jää riittävästi aikaa tutkia väestötietojärjestelmän kautta tulevat tiedot ja tallentaa ne 2019 kiinteistöverotuksen perusteeksi. 

Verohallinto pyytää kuntia huomioimaan, että uuteen tietojärjestelmään sekä uuteen rakennusten luokitus- ja verotusarvojärjestelmään siirtymisen vuoksi Verohallinto ei ota vastaan vanhojen Verohallinnosta puuttuvien tai siellä virheellisin tiedoin olevien rakennusten tietoja ajalla 1.1.2019 - 1.1.2020. Tämän vuoksi kuntien ei tule myöskään lähettää poimintapyyntöjä Väestörekisterikeskukseen vanhojen rakennusten osalta kyseisenä aikana. 

Verohallinto tiedottaa vuonna 2020 kuntia erikseen vanhojen rakennusten vastaanotosta ilmoittamismenettelystä ja aikataulusta.