Näin nimilaki uudistuu

Väestötietopalvelut - 06.06.2018

Uusi nimilaki tulee voimaan 1.1.2019. Nimilain uudistumisen myötä myös väestötietojärjestelmään tehdään muutoksia. Jos organisaatiosi hakee VTJ:stä henkilöiden nimitietoja, vuodenvaihteen jälkeen tuloksena voi palautua esimerkiksi neljä etunimeä ja erilaisia yhdistelmäsukunimiä.

Keskeiset muutokset:

Etunimi

  • Etunimien enimmäismäärä nousee kolmesta neljään
  • Etunimeksi voi valita myös sellaisen nimen, joka ei vastaa perinteistä kotimaista nimikäytäntöä, mutta joka on kuitenkin vakiintuneesti Suomessa käytössä. Nimi voi olla vaikkapa tyypillisesti Suomessa toisella sukupuolella käytössä oleva nimi, mutta jota on jo nyt jonkin verran myös toisella sukupuolella ja se tulee nyt suoraan uuden lain mukaan sallituksi. Esimerkiksi Maria, jota on miehillä nykyään toisena nimenä jonkin verran, esim. Jesus Maria.

Sukunimi

  • Kaikki käytössä olevat sukunimet ovat edelleen suojattuja
  • Sukunimeksi voi muuttaa minkä tahansa itsellään aiemmin olleen sukunimen
  • Sukunimeksi voi ottaa ns. sukunimiyhdistelmän niistä nimistä, jotka ovat muutoin lain mukaan myönnettävissä
  • Molemmat puolisot voivat ottaa sukunimiyhdistelmiä
  • Myös lapselle voi antaa sukunimiyhdistelmän tietyin edellytyksin
  • Avopuolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän tietyin edellytyksin

Sekä etunimen että sukunimen tapauksessa väestötietojärjestelmä toimii pohjana sille, millaisia nimiä on mahdollista ottaa.

Lain muutos mahdollistaa nimen ilmoittamis- ja muutosasioissa sähköisen käsittelyn. VAAKA-hankkeessa (Väestötietojärjestelmän, Asianhallinnan, Arkistoinnin ja Kansalaisen Asioinnin kehittämishanke) kehitetään etunimen- ja sukunimenmuutospalvelua, joiden avulla nimenmuutosasiat voi hoitaa sähköisesti. Palvelun kehittyessä nimenmuutosasia voidaan käsitellä jopa automaattisesti.

Lisätietoja: