Maistraateilla käytössä uusi Ulkomaalaisen tietojen täydentäminen -ylläpitosovellus

Väestötietopalvelut - 05.06.2017

Ulkomaalaisen tietojen täydentäminen (XUF) -ylläpitosovellus on viety VTJ-ylläpitoon toukokuussa. Uudenmaan maistraatti koekäytti sovellusta kahden viikon ajan, minkä jälkeen se tuli käyttöön kaikille maistraateille 16.5.2017 lukien.

XUF-sovelluksella on mahdollista täydentää ja päivittää sellaisen ulkomaalaisen henkilön tietoja, jolla on henkilötunnus mutta ei kotikuntaa Suomessa (kotikunta 198).

Sovellus on tarkoitettu Verohallinnossa ja Maahanmuuttovirastossa ensirekisteröityjen henkilöiden tietojen täydentämiseen, kun henkilö esittää maistraatille luotettavan selvityksen täydennettävistä tiedoista. Myös maistraatissa ensirekisteröityjen ulkomaalaisten tietoja voidaan täydentää tällä sovelluksella.

Lisäksi henkilön mahdolliset viitehenkilöt VTJ:ssä voidaan päivittää henkilötunnuksellisiksi, sekä vakinaistaa tilapäisesti Suomessa asuvaksi merkityn henkilön asuminen Suomessa.