Ilmoittaudu mukaan Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä -verkkokurssille

Väestötietopalvelut - 13.12.2018

Kiinnostaako uusien mielenkiintoisten tehtävien myötä rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä (VTJ) tai haluatko kehittää edelleen osaamistasi näissä tehtävissä? Ilmoittaudu mukaan Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä -verkkokurssille!

Tälle verkkokurssille ovat tervetulleita kaikki kuntien ja maistraattien työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu rakennus- ja huoneistotietojen käsittely. Verkkokurssi on suomenkielinen ja se on toteutettu avoinOppiva koulutusympäristössä.

Verkkokurssin aloitus on helmikuussa 2019 ja sen voi suorittaa itselle sopivan aikataulun mukaan. Kurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Verkkokurssille mahtuu mukaan 70 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen päättyy 31. tammikuuta klo 16.15.

Voit ilmoittautua verkkokurssille lähettämällä sähköpostia asiasta otsikolla ”Ilmoittautuminen Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä -verkkokurssille” osoitteeseen rahu.info(at)vrk.fi. Käytä sähköpostiosoitteena ainoastaan virkasähköpostiosoitettasi. Tarkemmat ohjeet kurssille osallistumisesta ja sen suorittamisesta lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Olemme samansisältöisen pilottikurssin myötä kehittäneet tätä koulutusta yhteistyössä kuntien ja maistraattien kanssa. Verkkokurssi koostuu videoista, esimerkeistä ja tehtävistä. Kurssin kouluttajat ovat Väestörekisterikeskuksen asiantuntijoita.

Verkkokurssilla opit:

  • miten rakennus- ja huoneistotiedot rekisteröidään väestötietojärjestelmään
  • mitkä ovat eri organisaatioiden roolit rekisterin ylläpidossa
  • miten tietoja ylläpidetään ja mitä rajapintoja käytetään
  • miten VTJ-ylläpitokäyttöliittymää käytetään
  • miten asiakaspalvelumme toimii
  • mitkä tahot käyttävät VTJ:n tietoja.

Lisäksi saat tässä käyttöösi Rakennustietojen ylläpitokäsikirjan, jossa on lisätietoja rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidosta.

Rakennustietojen ylläpitokäsikirja on pääosin suun­nat­tu kun­nis­sa ra­ken­nus- ja huo­neis­to­tie­to­ja yllä­pi­tä­vil­le hen­ki­löil­le. Käsi­kir­jan tar­koi­tuk­se­na on an­taa tar­vit­ta­vat tie­dot ra­ken­nus- ja huo­neis­to­tie­to­jen re­kis­te­röi­mi­sek­si vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään. Käsi­kir­ja so­pii so­vel­tu­vin osin myös maist­raa­teis­sa ra­ken­nus- ja huo­neis­to­tie­to­ja kä­sit­te­le­vil­le. Käsi­kir­jan ta­voit­tee­na on yh­te­näis­tää ra­ken­nus- ja huo­neis­to­tie­to­jen yllä­pito­käy­tän­tö­jä.