Hyödynnä VTJ-tietoja Suomi.fi-palveluväylän kautta

Suomi.fi-palvelut - Väestötietopalvelut - 05.06.2017

Suomi.fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä. Palveluväylä määrittää sen, miten tiedot ja palvelut välittyvät eri tietojärjestelmien välillä.

Ennen palveluväylän käyttöönottoa asiakkaan on hankittava liityntäpalvelin. Liityntäpalvelimen kautta organisaatio voi käyttää kaikkien palveluväylään liittyvien viranomaisten palveluita. Väestörekisterikeskuksen palveluiden lisäksi organisaatio voi siis käyttää palveluväylän kautta myös muiden tahojen tarjoamia palveluita.

Vuoden 2017 loppuun mennessä mahdollisimman monen kunnan ja julkishallinnon organisaation toivotaan siirtyvän käyttämään palveluväylää tietojenvälitysväylänä VTJ-rajapintaa käytettäessä. Palveluväylän kautta ei kuitenkaan voida välittää ensimmäisessä vaiheessa turvakiellon alaisia tietoja.

Yritykset voivat käyttää palveluväylää myös tietojenvälitysväylänä VTJ-rajapintaa käytettäessä.

VTJ-rajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Väestörekisterikeskuksen käyttäjäorganisaatiolle myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin. Palveluväylän käyttöönotossa tulee huolehtia tietoluvasta ja palveluväylän liityntäpalvelimen hankinnasta.

Julkishallinnon tietolupien hakemuksiin liittyy usein täsmentämisen tarvetta ja tyypillinen käsittelyaika on 1–2 kk. Kunnille ja kuntayhtymille on hakemuksen käsittelyaika valmiin kattoluvan myötä n. 3–4 viikkoa. Tietolupaa haetaan verkkoasioinnissa. Lisätietoja VTJ-rajapintapalvelusta ja kuntien ja kuntayhtymien tietoluvasta löydät Eevertistä.

Jos organisaatio on kiinnostunut palveluväylään liittymisestä, ja organisaatiolla on jo voimassaoleva VTJ-rajapinnan tietolupa, riittää että organisaatio hankkii käyttöönsä palveluväylän liityntäpalvelimen. Lisätietoja www.esuomi.fi.

Samaan aikaan tietoluvan haun kanssa organisaatio voi laittaa vireille Palveluväylään liittymisprosessin. Lisätietoja www.esuomi.fi.

Palveluväylän käyttöönoton kustannukset

Palveluväylän käyttö on organisaatioille maksutonta. Palveluväylään liittyäkseen organisaation tulee hankkia omalla kustannuksellaan liityntäpalvelin ja huolehtia mahdollisista ohjelmistomuutoksista.

Lisätietoja

VTJ-rajapinta, tietoluvat ja tietosisällöt:julkishallinto[at]vrk.fi

Palveluväylän käyttöönotto, liityntäpalvelimet, Kansallinen palveluarkkitehtuuri:kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi

www.esuomi.fi