HETI-hanke kehittämään Väestötietojärjestelmää

Väestötietopalvelut - 04.09.2017

Väestörekisterikeskus on käynnistämässä väestötietojärjestelmän monivuotista uudistushanketta (HETI). Esiselvitysvaiheessa olevan hankkeen tavoitteena on saattaa väestötietojärjestelmä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja mahdollistaa palvelujen monimuotoiset toteutustavat. Hanke tukee vahvasti digitalisaatiota. Hankkeen suunniteltu kesto on vuoteen 2021 saakka.

Hankkeen tehtävänä on kehittää palveluja ja niiden saatavuutta sekä vähentää paperilomakkeiden ja käsin tallennettavan tiedon määrää lisäämällä sähköistä asiointia. Kehittämisen keskiössä on kansalaisten tiedoista huolehtiminen korkeatasoisella tietoturvalla ja tietosuojalla. Lisäksi hankkeessa varmistetaan väestötietojärjestelmän (VTJ) elinkaaren jatkuvuus.

HETI-hanke luo edellytykset tietojen ilmoittamiselle VTJ:ään suoraan tietojen käsittelyn yhteydessä 24/7, jolloin esimerkiksi syntymä-, huolto- ja kuolintiedot saadaan viiveettä palvelemaan yhteiskunnan toimintaa. Viranomaisten keskinäinen tehokkaampi tiedonvaihto vähentää kansalaisen tarvetta itsepalveluun tai paperilomakkeiden käyttöön.

Tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi järjestelmä mukautuu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä vuoden 2017 aikana julkaistavien VAHTI-ohjeiden vaatimuksiin.

VTJ:n jatkuvuutta turvataan uudistamalla arkkitehtuuria ja käytettyä teknologiaa, mikä mahdollistaa laajemman toimittajajoukon käyttämisen. Järjestelmäuudistusten myötä uusien tietojen lisääminen VTJ:ään on tulevaisuudessa helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Hankkeessa käytettävät ketterän kehityksen menetelmät varmistavat, että syntyvät parannukset ovat heti hyödynnettävissä. Samalla varmistetaan yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden tehokas huomiointi hankkeen edetessä.

Kasvava itsepalveluiden määrä säästää kansalaisten aikaa, parantaa tietojen läpinäkyvyyttä ja helpottaa tietojen ylläpitoa ja käyttöä.

Lisätietoja

ICT-johtaja Pekka Rehn, 0295 535 046 tai etunimi.sukunimi[at]vrk.fi