Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu vuoden vaihteessa

Väestötietopalvelut - 13.12.2018

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2019 alusta. Nimilain uudistumisen myötä myös väestötietojärjestelmään tehdään muutoksia.

Väestörekisterikeskus järjesti nimilainsäädännöstä marras- ja joulukuussa oikeusministeriön kanssa mm. maistraateille ja seurakunnille suunnattuja koulutuksia. Tilaisuuksiin osallistui joko paikan päällä tai verkossa yhteensä noin 500 lain muutoksista kiinnostunutta.

Uudella lailla nimiin liittyvää valinnanvapautta lisätään ja kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennetään muun muassa mahdollistamalla sukunimiyhdistelmät.

Kotimaiseen nimikäytäntöön pohjautuvat säännökset väljentyvät. Rinnan kansainvälistymisen kanssa turvataan kuitenkin myös perinteisen kotimaisen nimikulttuurin säilymistä. Käytössä olevien sukunimien suoja säilyy pääosin nykyisenä. Lapsen edun huomioon ottamista lapsen nimiä koskevassa päätöksenteossa vahvistetaan.

Nimiasioihin liittyviä päällekkäisiä viranomaistoimintoja karsitaan ja nimihakemusten käsittelyaikoja lyhennetään. Nimen ilmoittamista ja muuttamista varten luodaan sähköiset palvelut.

Uudistuksen taustalla ovat muun muassa perherakenteiden muutokset, kuten avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon.

Etu- ja sukunimilain tuomista muutoksista kerrotaan lisää oikeusministeriön tiedotteessa (12.12.2018).