Ennakkotiedote: Väestörekisterikeskuksen tuottama varmennehierarkia uudistuu

Väestötietopalvelut - 08.03.2018

Väestörekisterikeskus ottaa vuonna 2018 käyttöön uuden varmennehierarkian. Uusi varmennehierarkia sisältää uuden juurivarmenteen ja uudet varmentajan varmenteet.

Käyttöönottoaikataulu on seuraava:

 • juurivarmenne (VRK Gov. Root CA – G2): 5/2018
 • kansalaisvarmenne: 5/2018
 • sote-ammattivarmenteet ja organisaatiovarmenteet: 9/2018
 • sote-palveluvarmenteet ja palveluvarmenteet: 10/2018
 • tilapäisvarmenteet: 10/2018

Varmennehierarkian uusimisesta johtuen varmenteille luodaan uusi hierarkia.  Uusi varmennehierarkia on seuraava:

 • juurivarmenne: VRK Gov. Root CA - G2
 • kansalaisvarmenteet: VRK Gov. CA for Citizens Certificates – G3
 • organisaatiovarmenteet: VRK CA for Organisational Certificates – G3
 • varakorttien tilapäisvarmenteet: VRK CA for Temporary Certificates - G2
 • palveluvarmenteet: VRK CA for Service Providers - G4
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenteet: VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tilapäisammattivarmenne: VRK CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteet: VRK CA for Social Welfare and Healthcare Service Providers - G2
 • aikaleimavarmenteet: VRK CA for Time Stamp Services

Väestörekisterikeskus on tiedottanut 1.3.2018 ohjelmistokehittäjille ja järjestelmien ylläpitäjille uusien tai päivitettyjen testivarmenteiden käyttöönotosta: http://vaestorekisterikeskus.mailpv.net/archive/show/2380475.

Testivarmenteiden julkaisun jälkeen Väestörekisterikeskus julkaisee yllä luetellut tuotantovarmenteet. Väestörekisterikeskus tiedottaa maalis-huhtikuussa, milloin uudet varmenteet ovat ladattavissa Väestörekisterikeskuksen sivuilta ja uudet varmennekortit tilattavissa.

Väestörekisterikeskus pyytää varmistamaan käyttöönoton yhteydessä, että

 • nykyiset ohjelmistot ja järjestelmät toimivat uusien varmenteiden kanssa
 • sovellukset tukevat allekirjoitusalgoritmeja

Kun uudet varmennekortit tulevat saataville, testatkaa myös ohjelmistojen toimivuus uusien korttien kanssa.

Ilmoittakaa mahdollisista ongelmista, epäyhteensopivuuksista tai virhetilanteista mahdollisimman pian Väestörekisterikeskukseen osoitteisiin:

 • sote-sektorin järjestelmät: asiakashallinta.th-varmenne(at)vrk.fi
 • valtionhallinnon ja kuntien järjestelmät: varmennemyynti(at)vrk.fi

Aiemmin myönnetyt varmenteet ja toimikortit ovat käytettävissä normaalisti niiden voimassaoloajan eikä niitä ole välttämätöntä uusia juurivarmenteen vaihtumisen johdosta. Väestörekisterikeskuksen nyt käytössä oleva juurivarmenne ja varmentajan varmenteet vanhenevat joulukuuhun 2023 mennessä.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
Kehityspäällikkö Antti Partanen, antti.partanen(at)vrk.fi
Kehityspäällikkö Teemu Tukiainen, teemu.tukiainen(at)vrk.fi