Asiakirjojen hyväksymismenettelyä yksinkertaistetaan EU-maissa

Väestötietopalvelut - 25.03.2019

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskeva EU:n asetus tuli voimaan 16. helmikuuta 2019. Asetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä.

Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin tiettyihin yleisiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa henkilön syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, asuinpaikka tai kansalaisuus (kts. koko lista EU-komission sivuilta).

Asetuksen mukaan toisen jäsenvaltion viranomaisen tulisi hyväksyä asiakirja EU:n sisällä ilman niin sanottua Apostille-todistusta. Tämän lisäksi otetaan käyttöön monikielisetiä vakiolomakkeet, joita voidaan käyttää käännösapuna tietyissä asiakirjoissa.

Asetuksen myötä EU:n jäsenvaltioiden keskusviranomaiset antavat apua viranomaisten tietopyyntöihin. Suomessa keskusviranomaisena toimii Väestörekisterikeskus.

Maistraatit neuvovat kansalaisia asiaan liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Lisätietoa: