Uusi Suomi.fi-verkkopalvelu julkaistaan heinäkuun alussa

Suomi.fi-palvelut - 15.06.2017

Uudistettu Suomi.fi-verkkopalvelu avataan kansalaisten käyttöön heinäkuun alussa, kun nykyinen Suomi.fi-portaali poistuu käytöstä.

Uudesta verkkopalvelusta löytyvät kootusti julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat, jotka on kuvattu yhdenmukaisella tavalla. Mukana on myös tietoa, kuinka toimia erilaisissa elämäntilanteissa, joissa yleensä joutuu asioimaan useiden eri viranomaisten kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen syntymä, avioero, työttömäksi jääminen tai läheisen kuolema.

Kirjautumalla palveluun voi käydä tarkistamassa omia tietojaan useista viranomaisten rekistereistä – esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, ajoneuvo- ja venerekistereistä sekä kaupparekisteristä. Samalla kirjautumisella voi myös siirtyä asioimaan useiden eri julkisen hallinnon toimijoiden asiointipalveluissa.

Tämän lisäksi palvelu sisältää yrityksille tarkoitettuja palveluja ja opastavaa sisältöä. Nykyinen Yrityssuomi.fi palvelu korvautuu uudella Suomi.fin yrityksille ja yhteisöille -osiolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Viranomaisten viestit paperipostin sijaan sähköisesti

Heinäkuussa avattava Suomi.fi-verkkopalvelu tulee loppuvuoden aikana laajenemaan merkittävästi. Mukaan tulee lisää palveluja ja sisältöjä.

”Ensimmäinen julkaistava versio on ikään kuin puun runko, joka kasvaa ja tuuheutuu, kun yhä useampi organisaatio liittää palvelunsa mukaan Suomi.fihin”, kertoo hankepäällikkö Jani Ruuskanen Väestörekisterikeskuksesta.

Kesän jälkeen palveluun tulee mukaan Suomi.fi-viestit, joihin kansalainen saa eri viranomaisten lähettämät postit sähköisessä muodossa. Suomi.fi-viestit korvaa siis vaiheittain osan paperipostista kansalaisille. Kansalaiset tulevat saamaan yhä useammalta julkisen hallinnon organisaatiolta postia sähköisessä muodossa sitä mukaa, kun organisaatiot liittyvät Suomi.fi-viestien käyttäjiksi. Ne henkilöt, jotka eivät halua tai pysty vastaanottamaan viranomaispostia sähköisesti, saavat postit jatkossakin paperimuodossa. Viranomaisten lähettämät sähköiset viestit voivat olla esimerkiksi päätöksiä, ohjeita ja tiedoksiantoja. 

Tulossa mahdollisuus valtuuttaa toinen asioimaan puolestani

”Loppuvuoden aikana palvelussa tulee myös mahdolliseksi valtuuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että voin jatkossa valtuuttaa haluamani henkilön asioimaan puolestani. Voin esimerkiksi hoitaa asioita ikääntyneiden vanhempieni puolesta tai valtuuttaa oman luottohenkilöni hoitamaan asioita puolestani ulkomaanmatkani aikana”, havainnollistaa digitaalisten palvelujen johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksesta.

Viestien vastaanottamisen tavoin sähköinen valtuuttaminen tulee mahdolliseksi yhä useammassa asiassa, kun julkisen hallinnon organisaatiot ja yritykset ottavat Valtuudet-palvelun käyttöönsä. 

Uudistuvan Suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversio on jo nyt tutustuttavissa osoitteessa beta.suomi.fi.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
Johtaja Janne Viskari, p. 0295 535 022
Hankepäällikkö Jani Ruuskanen, p. 0295 535 031

etunimi.sukunimi[at]vrk.fi