Uusi podcast-sarja digitalisaatiosta alkaa

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Suomi.fi aloittaa kuusiosaisen podcast-sarjan digitalisaatiosta. Sarjan ensimmäiset jaksot julkaistaan syyskuussa ja ne juontaa digitaalisten palvelujen johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksesta ja digijohtaja Nina Nissilä Valtiokonttorista.

Jaksot käsittelevät mm. seuraavia aihepiirejä:

 • esteettömyys ja saavutettavuus julkisissa palveluissa
 • My Data ja omien tietojen hallinta
 • syrjäyttävätkö sähköiset palvelut fyysiset palvelut
 • sähköisten palvelujen tietoturva
 • julkiset palvelut yhdeltä luukulta: mitä, miten ja miksi?
 • miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä digi-vertailussa

Suomi.fistä vastaa Väestörekisterikeskus. Julkaisemme podcast-jaksot Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissamme sekä Spotifyssa nimellä ”Suomi.fi-podcast”.

Virittäydy kuuntelemaan!


Ny podcastserie om digitalisering börjar

Suomi.fi startar en sexdelad podcastserie om digitalisering. De första avsnitten utkommer i september och programledare är Janne Viskari, direktör för digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen och Nina Nissilä, digidirektör vid Statskontoret.

Avsnitten behandlar bl.a. följande ämnesområden:

 • Tillgänglighet och åtkomst till offentlig service
 • My Data och förvaltning av egna data
 • Åsidosätter e-tjänsterna fysiska tjänster?
 • Informationssäkerheten i digitala tjänster
 • Offentliga tjänster vid en lucka: vad, hur och varför?
 • Hur Finland klarar sig i en internationell digijämförelse.

Befolkningsregistercentralen ansvarar för Suomi.fi. Vi publicerar podcastavsnitten på Befolkningsregistercentralens webbplats och i våra kanaler i sociala medier samt på Spotify med namnet "Suomi.fi-podcast".

Välkommen att lyssna!