Työkaluja saavutettavan verkkopalvelun kehittämiseen Suomi.fi Design System -kirjastosta

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Suomi.fi Design System tarjoaa digitaalisen palvelun keskeiset rakennuspalikat

Digitaaliset palvelut sisältävät paljon samanlaisia perustoiminnallisuuksia. Jokaisesta palvelusta löytyy esimerkiksi jonkinlaisia painikkeita. Jotta jokaiseen palveluun ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen, Suomi.fi Design System tarjoaa kokoelman uudelleenkäytettäviä ja dokumentoituja käyttöliittymäkomponentteja. Design System -kirjaston komponentit ovat yhteismitallisia rakennuspalikoita, jotka auttavat niin suunnittelijoita kuin kehittäjiäkin toteuttamaan yhdenmukaisia palveluja.

Suomi.fi Design Systemin sivustolta löytyvät tiedot julkaistuista komponenteista ja kunkin komponentin yhteydessä myös tarkempi käyttöohjeistus. Ohjeistuksessa korostetaan erityisesti saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä asioita. Kaikki Suomi.fi Design System -kirjastossa julkaistut komponentit on toteutettu ja testattu saavutettavuusvaatimusten mukaan. Komponentit julkaistaan ReactJS (Javascript) muodossa.

Design Systemin komponentit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko sellaisenaan, tai niitä voi muokata vastaamaan oman palvelun visuaalista ulkoasua.

Yhdenmukainen käyttäjäkokemus on käyttäjien etu

Hollantilainen kollegani kysyi julkisen hallinnon muotoilukonferenssissa: "Kuinka monta kertaa hallinnolla on varaa maksaa lähetä-painikkeen suunnittelusta?" Hollannissa onkin lähdetty toteuttamaan koko valtionhallinnon tasoista yhteistä Design Systemiä. Vastaavanlaisia koko hallinnon yhteisiä digitaalisten palvelujen Design System -kirjastoja on toteutettu muuallakin, esimerkiksi Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Singaporessa.

Yhteisten käyttöliittymäkomponenttien avulla eri organisaatioiden toteuttamat palvelut näyttäytyvät käyttäjille yhtenäisinä ja käyttäjäkokemus säilyy eheänä. Yhdenmukaisesti toimivat palvelut ovat käyttäjien etu.

Yhdessä enemmän – osallistu kehittämiseen

Suomi.fi Design System -kirjastoa ja suunnittelun pohjana olevaa tyyliopasta kehitetään jatkuvasti osana Suomi.fi-palvelukehitystä. Parannuksia ja lisäyksiä tehdään saavutettavuuden, käytettävyyden ja palveluiden tarpeiden mukaisesti.

Design System -kirjaston avulla kaikki pääsevät hyödyntämään jo tehtyä työtä sekä osallistumaan yhteiskehittämiseen. Yhdessä saadaan aikaan enemmän, pienemmilläkin resursseilla.

Suomi.fi Design Systemin tarkempi yhteiskehittämisen malli on parhaillaan työn alla, mutta voit jo nyt osallistua kehitystyöhön. Design Systemin käyttäjänä voit myös vaikuttaa komponenttikirjaston kehittämiseen. Käyttäjänä voit toivoa uusia ominaisuuksia, raportoida virheistä sekä tuottaa uutta sisältöä. Kun yhdessä tuotamme uutta sisältöä yhteisesti käytettyyn kirjastoon, hyötyvät tehdystä työstä kaikki Design Systemin käyttäjät.

Tulossa aineistoja myös suunnittelijoille

Tulemme julkaisemaan Design System -sivustolla myös Suomi.fi-palvelujen käyttöliittymien suunnitteluaineistoja Sketch-muodossa. Suunnitteluaineisto tulee sisältämään keskeiset Suomi.fi-tyylien ja käyttökokemuksen mukaiset sekä saavutettavuudeltaan testatut käyttöliittymäsuunnitelmat.

Tutustu Design Systemiin ja osallistu kehittämiseen

•    Suomi.fi Design System -sivusto ohjeistuksineen (alpha-kehitysversio).
•    Tekniset komponentit ja kehittäjien välinen yhteistyö Githubissa.
•    Kommentoi ja osallistu keskusteluun Suomidigin Slack-kanavalla (#designsystem).