Tutustu uuteen digipalvelulakiin eOppivan koulutuksen avulla!

Suomi.fi-palvelut - 26.09.2019

Viranomaisten sähköisiin palveluihin liittyviä velvoitteita selkeyttävä laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui voimaan huhtikuussa. Uusi digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia tarjoamaan kansalaisille sähköisen tavan asioida. Valtion koulutuspalvelu eOppiva tarjoaa nyt varten koulutusta digipalvelulain pykälistä ja velvoitteista. Tutustu koulutukseen eOppiva.fissä: Päämääränä laadukkaat digipalvelut

Digipalvelulain tulkintaan on tehty myös suosituskortit, joissa lain toteuttamista on kuvattu tarkemmin. Tutustu kortteihin ja anna palautetta sekä kerro, minkälainen muu sisältö sinua auttaisi lain tulkinnassa: Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta Suomidigissä

Kerroimme toukokuun Suomi.fi-uutiskirjeessämme, miten Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia digipalvelulain velvoitteiden täyttämisessä.  Viestit-palvelun avulla viranomainen voi täyttää laista löytyvän velvoitteen digitaalisen viestintäkanavan tarjoamisesta. Lue juttu täältä: Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia tarjoamaan sähköisiä palveluita uuden lain mukaisesti