Tuomioistuimet ja Syyttäjälaitos täyttävät digipalvelulain vaatimukset Suomi.fi-viestien avulla

Suomi.fi-palvelut - 28.10.2019

Oikeusministeriön alaisissa virastoissa on otettu käyttöön Suomi.fi-viestit. Palvelun avulla virastot täyttävät myös hiljalleen voimaantulleen digipalvelulain vaatimukset.

Nyt palvelu otettiin käyttöön tuomioistuimissa (yleiset tuomioistuimet, työtuomioistuin ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) sekä Syyttäjälaitoksessa. Myöhemmin mukaan tulevat vielä hallinto-oikeudet ja muut erityistuomioistuimet, kertoo käyttöönottoprojektissa mukana ollut Susanna Laine Oikeusrekisterikeskuksesta. ORK hoiti käyttöönottoprojektin keskitetysti virastojen puolesta.

Suomi.fi-viestit otettiin käyttöön niin sanotulla sähköpostiliitynnällä. Virastojen asiakkaat voivat siis lähettää Suomi.fi-viestien kautta viestejä, jotka saapuvat viraston sähköpostiosoitteeseen. vastaavasti virastot voivat lähettää viestejä palvelun kautta suorastaan omasta sähköpostistaan.

-Palvelun käyttö on siis helppoa, toteaa Laine.

Yhtenä pontimena käyttöönottoon oli Laineen mukaan hiljan voimaantullut digipalvelulaki. Digipalvelulaki velvoittaa viranomaisia tarjoamaan mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisviestejä ja asiakirjoja sähköisesti.

-Käyttöönotto päätettiin toteuttaa juuri digipalvelulain voimaantulolain takia, Laine kertoo.

Yleisten tuomioistuinten kohdalla Viestit-palvelu parantaa sähköisen asioinnin tarjontaa.

-Osassa hallinto- ja erityistuomioistuimia sähköinen asiointipalvelu on jo käytössä, mutta ei vielä yleisissä tuomioistuimissa, Laine kertoo.

Käyttöönottoprojekti kesti kaiken kaiken kaikkiaan noin neljä kuukautta. Työaikaa kului Laineen mukaan suunniteltua enemmän, mutta suurimmassa osassa virastoja käyttöönotto valmistui aikataulussa.

Yhteistyö Väestörekisterikeskuksen kanssa sujui Laineen mukaan hyvin.

-Saimme sovittua tarvittavat palaveriajat, viesteihin vastattiin nopeasti ja tarvittaviin kysymyksiin selvitettiin vastaukset.

Projekti oli ensimmäinen, jossa Viestit-palveluun liittyi samalla kertaa useampi samaa domain-nimeä käyttävä virasto, mikä aiheutti haasteita. Tämän vuoksi kuittausviestejä ei vielä saatua räätälöityä kaikille viranomaisille erikseen.

-Palveluun liittyminen sähköpostiliitynnällä sujui melko helposti. Toivomme vielä, että VRK kehittäisi palvelua siten, että viestien kuittaukset olisi mahdollista määrittää jokaiselle virastolle erikseen, Laine toteaa.

Lue lisää digipalvelulain velvollisuuksien täyttämisestä Suomi.fi-viestien avulla uutiskirjejutustamme: Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia tarjoamaan sähköisiä palveluita uuden lain mukaisesti.