Suomi.fistä julkisten yrityspalveluiden uusi ”yksi luukku”: Yrityssuomi.fi osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Alkava syksy tuo uudistuksia tapaan, jolla julkiset yrityspalvelut löytyvät verkosta. Suomi.fi-verkkopalvelun yrityksille suunnattu osio julkaistaan loppuvuodesta, ja se jatkaa Yritys-Suomen viitoittamalla tiellä kooten yhteen verkko-osoitteeseen yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin sopivat tiedot, palvelut ja työvälineet helposti käyttäjän saataville. Suomi.fi:n yrityssivusto auttaa käyttäjää niin yrityksen perustamiseen kuin kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietosisältöjen yhteyteen nostetaan Suomi.fi-palvelutietovarannosta kuhunkin aiheeseen liittyviä palveluja, jolloin tietosisällöt ja palvelut yhdessä muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että yrityssuomi.fi-verkkopalvelu siirtyy vuoden 2017 loppuun mennessä osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua. Kirjautuneen käyttäjän Oma Yritys-Suomi -palvelun työkalujen käyttökokemus ja visuaalinen ilme tullaan syksyn kuluessa yhdistämään Suomi.fi-verkkopalvelun ilmeeseen. Tällä hetkellä Oma Yritys-Suomi –palvelussa tarjolla olevat palvelut ja työkalut tulevat käyttäjän saataville jatkossa Suomi.fi-verkkopalvelun kautta.

Lisätietoja

Työ- ja elinkeinoministeriö, Ylitarkastaja Maria Miró, p. 0295047119, etunimi.sukunimi[at]tem.fi


Suomi.fi blir den nya "enda luckan" för offentliga företagstjänster

FöretagsFinland.fi integreras i Suomi.fi

I höst introduceras nya sätt att söka offentliga företagstjänster på nätet. I slutet av året öppnas den del av Suomi.fi-nättjänsten som riktar sig till företagare: den är en fortsättning på den av FöretagsFinland utstakade vägen och samlar information, tjänster och verktyg som behövs för olika skeden i företagets livscykel till en plats. Företagssidorna på Suomi.fi hjälper användarna med olika företagsfrågor från etablering till tillväxt och utveckling. Tjänster från Suomi.fi-servicedatalagret kopplas till vartdera datainnehållet och tillsammans utgör de en klar och naturlig ämneshelhet.

I praktiken innebär förnyelsen att FöretagsFinland.fi-nättjänsten integreras i Suomi.fi-nättjänsten före utgången av 2017. Under höstens gång kommer tjänsten Mitt FöretagsFinland för inloggade användare att anpassas till Suomi.fi-nättjänstens egenskaper och visuella framtoning. De tjänster och verktyg som för närvarande ingår i Mitt FöretagsFinland är i fortsättningen tillgängliga via Suomi.fi-nättjänsten.

Mer information

Arbets- och näringsministeriet, överinspektör Maria Miró, tfn 0295047119, fornamn.efternamn@tem.fi