Suomi.fissä on julkaistu koontisivu muiden organisaatioiden tuottamille viittomakielisille aineistoille

Suomi.fi-palvelut - 28.10.2019

Suomi.fi on vastannut viittomakielisen yhteisön tarpeeseen löytää kaikki viittomakielellä tuotettu viranomaistuotanto yhdeltä verkkosivulta. Osa viranomaisista tuottaa kansalaisille tai yrittäjille kohdennettuja viittomakielisiä tietoaineistoja ja julkaisee ne omilla verkkosivuillansa tai YouTube-kanavillansa.

Suomi.fihin on tänä syksynä julkaistu sivu, jolle näitä aineistoja voidaan linkittää. Tälle sivulle on koottu linkkejä virastojen, ministeriöiden ja järjestöjen julkaisemiin viittomakielisiin aineistoihin, joiden aiheet vastaavat Suomi.fi tietosisältöjen aiheita. Keskitymme kansalaiselle ja yrittäjälle kohdennettuihin elämäntilanne- ja yritystilanneaineistoihin, joten uutisiin, haastatteluihin, asiakirjoihin tai vastaaviin sisältöihin emme tältä sivulta linkitä.

Suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä tuotetulle aineistolle on kummallekin omat koontisivunsa. Suomi.fin suomenkieliselle sivulle on nyt linkitetty kahdeksan eri organisaation tuottamia viittomakielisiä aineistoja ja ruotsinkieliselle sivulle kuuden organisaation aineistoja.

Sisältö täydentyy sitä mukaa kun sopivia aineistoja tulee tietoomme. Jos edustamallasi virastolla, ministeriöllä tai järjestöllä on Suomi.fin tietosisältöjen aihepiiriin kuuluvia viittomakielisiä tietoaineistoja, niin kerro niistä Suomi.fi-verkkotoimitukselle!

Tutustu uuteen koontisivuun: Muut viittomakieliset aineistot:

Suomi.fin tietosisällöt kansalaisen elämäntilanteisiin: https://www.suomi.fi/kansalaiselle

Suomi.fin tietosisällöt yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin: https://www.suomi.fi/yritykselle

Suomi.fi-verkkotoimitus: suomifi@suomi.fi