Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia tarjoamaan sähköisiä palveluita uuden lain mukaisesti

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Huhtikuussa voimaantullut lain myötä viranomaisilla on velvollisuus tarjota mahdollisuus vastaanottaa viestejä ja asiakirjoja sähköisesti. Lain velvoitteet voi täyttää luotettavasti ja tehokkaasti Suomi.fi-viesteillä

Viranomaisten sähköisiin palveluihin liittyviä velvoitteita on selkeytetty, kun edellisen eduskunnan säätämä laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta astui huhtikuussa voimaan. Lain toisen luvun mukaan ”viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä”. Lain mukaan välineenä sähköisessä tiedonvälityksessä viranomainen voi käyttää ”hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa tarkoitettua viestinvälityspalvelua [ts. Suomi.fi-viestejä] tai muuta riittävän tietoturvallista sähköistä tiedonsiirtomenetelmää, jos viranomainen voi toimittaa viestin tai asiakirjan sähköisessä muodossa”.

Lain toisen luvun osalta soveltaminen alkaa 6 kuukautta lain voimaantulon jälkeen, eli 1.10.2019.

Suomi.fi-viestit auttaa suomalaisia viranomaisia täyttämään uuden lain velvoitteiden täyttämisessä. Väestörekisterikeskuksen tarjoama Suomi.fi-viestit on tehokas ja luotettava palvelu niin kansalaisten kuin yritysten viestien toimittamiseen ja vastaanottamiseen. Se mahdollistaa viranomaisten sähköisen viestinnän riippumatta siitä, haluaako asiakas viestinsä digitaalisesti tai perinteisenä kirjeenä.

Palvelulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä viranomaisviestien lähetyksessä. Esimerkiksi Traficom on arvioinut voivansa saavuttavaa jopa 5 miljoonan euron säästöt neljän vuoden aikana. Lue lisää artikkelista Kasvanut asiakastyytyväisyys, säästöä kuluissa (linkki).

Palvelun ominaisuuksia ovat mm. todisteellinen tiedoksianto ja mahdollisuus korotetun tietoturvan lähetyksiin. Viestit-palvelu sisältää lisäksi viestien tulostuksen ja toimituksen kirjeenä. Viranomaisen ei tarvitse tulostuksesta erillistä sopimusta kolmannen osapuolen kanssa. Palvelu huolehtii palveluntarjoajan puolesta viestin toimituksen loppukäyttäjän haluamalla tavalla.

Kansalainen näkee sähköiset viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa tai mobiilisovelluksessa. Jos henkilö on ilmoittanut haluavansa viranomaisviestinnän paperisena, palveluun tallentuu vain tieto lähetetystä paperikirjeestä ja sen lähettäneestä viranomaisesta. Viranomaisen asiakaspalvelu parantuu, kun kansalainen saa viestinsä nopeasti ja ne säilyvät tallessa sähköisesti.

Viestit-palvelun kautta viranomainen voi lähettää viestejä myös yrityksille. Tällä hetkellä viestien lähettäminen on mahdollista pienille, 1-9 hengen yrityksille, joilla on kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö, esim. toimitusjohtaja.

Lue lisää ja aloita Viestit-palvelun käyttö osoitteessa esuomi.fi/palveluntarjoajille/viestit

Lisätietoa laista ja sen soveltamisesta saat katsomalla tallenteen Suomidigiaamun tallenteesta YouTubesta: https://www.youtube.com/watch?v=QKrUf0_NZ1A Lakia käsittelevä osuus alkaa kohdasta 2.22.