Suomi.fi-maksujen käyttöönottohanke etenee

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Hankkeen pilottivirastot Trafi ja MML ovat aloittaneet Suomi.fi-maksujen käytön kesäkuussa ja syksyn käyttöönottojen valmistelu etenee vauhdilla.

Valtiokonttori toteuttaa osana käynnissä olevaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaa julkishallinnon toimijoille uuden palvelun, Suomi.fi-maksujen, hankinnan ja käyttöönoton. Verkkomaksamisen palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyy 2017 lopussa. Nykyinen Vetuma (verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu) on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottama.

Lisätietoja

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Taloushallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Verkkomaksamispalvelu

verkkomaksaminen[at]valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, projektipäällikkö Jukka Sorvali, puh. 0295 50 3358, jukka.sorvali[at]valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kirsi Launomaa, p. 0295 50 3273, kirsi.launomaa[at]valtiokonttori.fi


Projektet för ibruktagande av Suomi.fi-betalningar framskrider

Projektets pilotämbetsverk Trafi och LMV tog i bruk Suomi.fi-betalningarna i juni och beredningen av höstens ibruktaganden framskrider med god fart.

Som en del av det pågående programmet Nationell servicearkitektur (KaPa) genomför Statskontoret anskaffningen och ibruktagandet av en ny tjänst för aktörer inom den offentliga förvaltningen, Suomi.fi-betalningar. Genom tjänsten för webbetalning ersätts den VETUMA-betalning som nu används och vars avtalsperiod löper ut i slutet av 2017. Den nuvarande Vetuma-lösningen (en tjänst för webbautentisering och -betalning) produceras av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Mer information

http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Virastoille_ja_laitoksille/Taloushallintoa_ja_johtamista_tukevat_palvelut/Verkkomaksamispalvelu (på finska)

verkkomaksaminen[at]valtiokonttori.fi

Statskontoret, projektchef Jukka Sorvali, tfn 0295 50 3358, jukka.sorvali[at]valtiokonttori.fi

Statskontoret, projektchef för ibruktagandeprojektet Kirsi Launomaa, tfn 0295 50 3273, kirsi.launomaa[at]valtiokonttori.fi