Palveluväylään lisää tehoa – kuormantasaajan käyttö kohta mahdollista

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Suomi.fi-palveluväylään liitettävien palveluiden suorituskykyä ja toimintavarmuutta voidaan pian merkittävästi parantaa, kun seuraava palveluväylän versio  julkaistaan syksyllä. Uudessa versiossa on mahdollista käyttää ulkoista kuormantasaajaa tasaamaan liityntäpalvelinten kuormitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liityntäpalvelimia voi olla useita. Tällöin kaikki tarjoavat saman palvelun palveluväylään, mutta väylän suuntaan ne näkyvät kuitenkin vain yhtenä rajapintana. Näin palvelukutsuja voidaan käsitellä huomattavasti enemmän kuin yksittäisellä liityntäpalvelimella.

Ulkoisen kuormantasaajan kolme tärkeää hyötyä

Kolme suurinta kuormantasaajan etua ovat skaalautuvuus, korkea saatavuus ja hallittavuus. Jos esimerkiksi liityntäpalvelimen toimintaan tarvitaan lisää suorituskykyä vaikkapa lisääntyneen käytön takia, voidaan nykyinen liityntäpalvelin kloonata useammaksi liityntäpalvelimeksi. Kuorma jakaantuu tällöin kahdelle tai useammalle liityntäpalvelimelle.

Kuormantasaajan avulla järjestelmä toimii aikaisempaa paremmin myös vikatilanteissa. Kuormantasaaja poistaa vikaantuneen liityntäpalvelimen käytöstä ja liikenne ohjautuu toiminnassa oleville liityntäpalvelimille. Järjestelmän toimintavarmuutta voidaan parantaa vielä kahdentamalla (HA-toiminnallisuus) myös itse kuormantasaaja niin, että niitä on kaksi kappaletta toimintakunnossa. Myös esimerkiksi liityntäpalvelimia huollettaessa tai päivitettäessä voidaan kuormantasaajalle kertoa, että kyseinen liityntäpalvelin ei ole toimintakunnossa, eikä sille saa ohjata liikennettä.

Milloin kuormantasausta kannattaa käyttää?

Ulkoisen kuormantasaajan käyttöä kannattaa harkita ainakin siitä tapauksessa, jos yhtäaikaisia palvelukutsuja voi tulla yli yksittäisen liityntäpalvelimen kapasiteetin. On hankalaa määritellä tarkkoja palvelukutsujen määriä, jolloin kuormantasaajan käyttö on suositeltavaa. Ohjeistusta yksittäisen liityntäpalvelimen mitoitukseen löytyy täältä. Kun yhtäaikaisten käyttäjien ja käsiteltävien sanomien määrä nousee useisiin satoihin tai jopa tuhansiin on kuormantasaajan käyttö ainakin suositeltavaa.

Mikäli palvelun saatavuus on ehdottoman tärkeää, on kuormantasaajan käyttö perusteltua. Jos esimerkiksi ohjelmistopäivitykset on pystyttävä tekemään ilman katkosta, on kuormantasaaja ehdoton valinta. Liityntäpalvelin voidaan irrottaa huoltotoimenpiteitä varten klusterista ja muut klusterin liityntäpalvelimet mahdollistavat palvelun toiminnan.

Ulkoisen kuormantasaajan käyttämisestä palveluväylässä julkaistaan asennus- ja konfigurointiohjeet. Kannattaa huomioida, että kuormantasaajan varsinainen hankinta, konfigurointi ja ylläpito ovat kunkin organisaation vastuulla. Ehdottomasti suositellaan myös, että kuormantasaajan toiminta on varmennettu HA-toiminnallisuudella, jolloin yksittäisen kuormantasaajan vikaantuminen ei lamauta koko järjestelmän toimintaa.

Yhteenveto

Palveluväylä on suorituskykyinen tapa siirtää tietoa. Jatkossa sinne liitettyjen palveluiden suorituskykyä voidaan kasvattaa miltei rajattomasti kuormantasauksen avulla. Palveluväylä tuo tiedonsiirtoon tietoturvaa, aikaleimausta, varmenteita ja vakioituja ratkaisuja palveluiden liittämiseksi ja käyttämiseksi väylässä. Palveluväylä tarjoaa siis tietoturvalla varustettua siirtokyvykkyyttä. Tämä kaikki on saatavilla valmiina pakettina, monipuolisine ohjeistuksineen — ja vieläpä ilmaiseksi! Liity mukaan Palveluväylään!

 


 

Ökad effekt i informationsleden – snart möjligt att använda belastningsutjämnare

I och med att nästa version av Suomi.fi-informationsleden (6.16.x) lanseras i höst blir det möjligt att avsevärt förbättra prestandan och driftsäkerheten hos de tjänster som kopplas till informationsleden. I den nya versionen kan man använda en extern belastningsutjämnare för anslutningsservrarna. I praktiken innebär det att anslutningsservrarna kan vara flera till antalet. Då tillhandahåller alla samma tjänst i informationsleden, men utåt syns de bara som ett gränssnitt. På det sättet kan betydligt fler serviceanrop behandlas än med en enda anslutningsserver.

Tre viktiga fördelar med en extern belastningsutjämnare

Skalbarhet, hög tillgänglighet och kontrollbarhet är de tre viktigaste fördelarna med utjämningsbelastare. Om en anslutningsserver behöver förhöjd prestanda till exempel vid ökad användning, kan den klonas till flera anslutningsservrar. Då fördelas belastningen på två eller flera anslutningsservrar.

Med hjälp av belastningsutjämnaren fungerar systemet bättre än tidigare också om det uppstår ett fel. Belastningsutjämnaren tar den felaktiga anslutningsservern ur bruk och trafiken dirigeras till de anslutningsservrar som fungerar. Systemets driftsäkerhet kan förbättras ytterligare genom att man gör dubbletter även av själva belastningsutjämnaren (HA-funktionalitet). När en anslutningsserver ska underhållas eller uppdateras kan man dessutom ange för belastningsutjämnare att servern inte är i funktion och att ingen trafik får styras till den.

När lönar det sig att använda en belastningsutjämnare?

Det lönar sig att överväga användningen av en extern belastningsutjämnare åtminstone om det kan hända att det inkommer fler serviceanrop än vad en enskild anslutningsserver kan hantera. Det är svårt att fastställa det exakta antalet serviceanrop och därför är belastningsutjämnare att rekommendera. Anvisningar för dimensioneringen av enstaka anslutningsservrar finns här. Om antalet samtidiga användare och meddelanden som ska behandlas stiger till flera hundra eller till och med flera tusen rekommenderas det att man tar i bruk en belastningsutjämnare.

Om det är av största vikt att en tjänst är tillgänglig är det motiverat att använda en belastningsutjämnare. En belastningsutjämnare är nödvändig till exempel om programuppdateringar ska kunna genomföras utan avbrott i tjänsten. En anslutningsserver kan separeras från ett kluster för underhåll och under den tiden tillhandahålls tjänsten via de andra anslutningsservrarna i klustret.

Installations- och konfigurationsanvisningar för externa belastningsutjämnare kommer att publiceras i informationsleden. Märk att varje organisation själv ansvarar för anskaffningen, konfigureringen och underhållet av belastningsutjämnaren. Vidare rekommenderas starkt att organisationen säkrar driften i belastningsutjämnaren med en HA-funktionalitet, varvid ett fel i en enskild belastningsutjämnare inte lamslår hela systemet.

Sammanfattning

Informationsleden är ett effektivt sätt att överföra data. I fortsättningen kan man nästintill obegränsat öka prestandan hos de tjänster som kopplats till informationsleden med hjälp av belastningsutjämning. Informationsleden förser dataöverföringen med informationssäkerhet, tidsstämplar, certifikat och etablerade lösningar för att koppla och använda tjänster. Informationsleden erbjuder således överföringsprestanda kryddad med informationssäkerhet. Allt detta kan fås som ett färdigt paket med mångsidiga anvisningar – och ännu till gratis! Gå med i Informationsleden!