Palvelutietovarantoa hyödynnetään jo useiden eri palveluiden pohjana

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Palvelutiedot yhteen kokoavan Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, joka on kaikkien hyödynnettävissä avoimen lähdekoodin avulla. Palvelutietovarannon tietoja onkin alettu hyödyntää useiden eri palveluiden pohjana.

Yksi tällainen palvelu on äskettäin avattu Tamperereenpalvelut.fi, joka kokoaa yhteen tietoa Tampereella perheille tarjolla olevista palveluista. Palvelun tavoitteena on koota tietoa eri tuottajien palveluista yhteen paikkaan. Palveluita voi hakea sijainnin, ikäryhmän, palveluntuottajan tai palvelun sisällön mukaan. Verkkosivu hyödyntää Palvelutietovarantoa palvelutietojen hakemiseen, koska PTV:stä palveluntuottajien tieto löytyy yhtenäisessä muodossa. Palvelun kehittäjien mukaan ylläpitoa helpottaa, että palveluntuottajat ylläpitävät tietojaan itse Palvelutietovarannossa, jolloin myös tietojen päivitykset siirtyvät automaattisesti sivustolle.

Tampereenpalvelut.fi on rakennettu kuntalaisten toiveiden pohjalta ja sitä pilotoidaan 30.11.2017 saakka. Sivustoa kehitetään saadun palautteen perusteella koko testijakson ajan, joten palvelun käyttäjiltä toivotaankin kehittämisehdotuksia. Sivuston tulevaisuus riippuu saadusta palautteesta ja sen jatkosta tiedotetaan testijakson päätyttyä.

Palvelutietoja käytetään monipuolisesti

Palvelutietovarantoa hyödynnetään myös Tässä.fi-palvelussa, joka hyödyntää ensimmäisenä Palvelutietovarannosta saatavia palvelupistetietoja. Tässä.fi on mobiili paikallisopas, joka auttaa löytämään muun muassa lähialueiden palvelut, tarjoukset, kaupat ja ravintolat sekä kertoo paikalliset uutiset.

Muita Palvelutietovarannon avoimen lähdekoodin hyödyntäjiä ovat muun muassa Mikkelin kunta-api, Turun kaupungin avointurku.fi-integraatio ja Janakkalan kunnan vetämässä pilottihankkeessa toteutettu WordPress-integraatio. Mikkelin kaupungin www-uudistuksessa PTV:n data haetaan ja jalostetaan Kunta API-rajapintapalvelun kautta www-sivuille. Turun kaupunki sen sijaan hyödyntää Palvelutietovarantoa siten, että se on vienyt olemassa olevat rekisteritietonsa suoralla integraatiolla Drupal-järjestelmästä Palvelutietovarantoon. Turussa verkkosivut näyttävät siis jatkossakin kaupungin omaa palvelutietodataa, mutta tieto päivittyy myös Palvelutietovarantoon yhdellä kertaa. Janakkalan kunnan vetämässä pilottihankkeessa toteutettiin suora WordPress-integraatio PTV-järjestelmään. Integraation avulla WordPressiä käyttävät kunnat voivat ylläpitää PTV-tietojaan samalla työkalulla sekä Suomi.fi-verkkopalveluun että omalle verkkosivustolleen.