Palvelutietovaranto: ei pakkopullaa vaan polttoainetta

Suomi.fi-palvelut - 16.12.2019

Palvelutietovaranto on maksuton digitaalinen keskusvarasto, johon esimerkiksi kuntien ja virastojen on lain mukaan tallennettava tietoa palveluistaan ja asiointikanavistaan. Tietoja kannattaa poimia varannosta myös takaisin päin, vaikkapa kunnan omien verkkosivujen sisällöksi. Fiksusti hyödynnetty Palvelutietovaranto säästää organisaatiolta turhaa työtä ja auttaa palvelemaan paremmin sekä kansalaisia että yrityksiä.

Loogisuutta arvostava Rovaniemi hyödyntää kaikessa

Digitaalisen viestinnän asiantuntija Antti Itkonen Rovaniemeltä kertoo, että aiemmin kaupunki käytti Palvelutietovarantoa varhaiskasvatuspalveluja esitellessään. "Nyt meillä on käynnissä verkkosivujen uudistusprojekti, jonka yhteydessä alamme esittää kaikki palvelumme hyödyntämällä tietovarantoon tallennettuja kuvauksia ", Itkonen sanoo.

Käyttäjätutkimukset osoittivat, että kuntalaisten oli vaikea löytää Rovaniemen vanhoilta sivuilta palvelutietoja ja että palvelukanavien ohjaus koettiin sekavaksi. "Palvelutietovarannon tieto on rakenteista, mikä ikään kuin pakottaa meidät esittelemään palvelumme selkeästi, aina samassa muodossa", Itkonen mainitsee. Hänen mukaansa tämä palvelee sekä tiedon etsijää että kuvausten tuottajaa, joka saa työlleen selkeän matriisin. "Palvelutietovarannossa on jopa mainio työkalu, joka valvoo, että kirjoitamme ymmärrettävää kieltä."

Yhdellä palvelutiedolla monta käyttöä

Antti Itkonen kuvailee mahdollisuuksia tietojen notkeaan hyödyntämiseen ja yhdistelemiseen: "Yhden asiointikanavakuvauksen voi liittää useampaan palveluun. Voimme ryhmitellä ja suodattaa palveluja kohderyhmittäin: esimerkiksi ikäihmisille on nyt helppo tehdä sivu, josta he löytävät eri toimialojen tietoja - vaikkapa sote-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita - yhdenmukaisesti esitettyinä. Kuvauksia voi hyödyntää mobiiliapplikaatioissa ja chatboteissa, ja edelleenkin pohjana on vain yhden kerran hyvin tehty työ."

Helppoa, kyllä. Tylsää, ei.

Kun palvelukuvaukset ja asiointiohjeet säilytetään Suomi.fi-palvelutietovarannosta ja haetaan sieltä rajapinnan kautta omille sivuille, päivitykset ja muut muutokset voidaan tehdä pelkkään päätietorekisteriin, josta se päivittyy automaattisesti kaikkialle.

Antti Itkonen muistuttaa vielä, että organisaatioiden kannattaisi joka tapauksessa tallentaa palvelukuvauksensa muuallekin kuin omille sivuilleen: "Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä palvelussa ne ovat turvassa."

Vaikka tiedot on Palvelutietovarannossa esitetty saman mallin mukaan, organisaatioiden julkaisujen visuaalisista ilmeistä ei silti tarvitse tulla yksitoikkoisia eikä Rovaniemen näyttää Raumalta tai päin vastoin. Kunnat, virastot ja muut toimijat voivat mielensä mukaan rikastaa varannosta haettuja tietoja kuvituksilla ja muilla tietosisällöillä.

Palvelutietovarannosta ratkaisuja omiin haasteisiin?

Itkonen luettelee haasteita, joita esimerkiksi kunta voi digipalveluissaan kohdata: ”Tietojen löydettävyys ja saavutettavuus, esitystapojen erilaisuus, ylläpitämisen työläys, kohderyhmien erilaiset tarpeet, mobiilikäytön kasvu. Kannattaa miettiä omien sivujen yleisimpiä ongelmia ja katsoa, voisiko Palvelutietovaranto olla ratkaisu. Meille se oli.”

Lue lisää: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely