Palvelutietovaranto auttaa täyttämään saavutettavuusvaatimukset

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Vuonna 2016 voimaan tulleen EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaan julkisten organisaatioiden verkkosivujen on oltavia saavutettavia. Verkkopalvelujen on oltava helppokäyttöisiä ja käytettävissä erilaisilla apuvälineillä, kuten ruudunlukuohjelmilla. Kuvaamalla organisaatiosi sisällöt Palvelutietovarantoon ohjeiden mukaisesti voit edistää organisaatiosi palvelutietojen sisällöllistä saavutettavuutta. Tiedot kuvataan PTV:hen yhtenäisen tietomallin mukaisesti. Tieto on rakenteista, eli se muodostuu erillisistä osista ja jokainen tieto kuvataan sille varattuun kenttään. Tämän ansiosta tiedot ovat yhdenmukaisia ja koneluettavia. Näin tiedot ovat teknisesti saavutettavia ja niitä voi lukea myös esim. ruudunlukuohjelmistoilla tai puhallusohjauksella.

Väestörekisterikeskuksen tarjoamien avoimien rajapintojen avulla saavutettavat palvelutiedot ovat helposti organisaatiosi käytössä esim. organisaatiosi omilla verkkosivuilla. Palvelutietovarannon ohje- ja tukimateriaalin löydät Suomi.fi-palveluhallinnan Tuki-osioista.

Lue lisää siitä, miten voit hyödyntää PTV-dataa organisaatiosi verkkosivuilla: Miten saat kaiken irti Suomi.fi-palvelutietovarannosta (pdf).