Palvelutietovarannon uusi työkalu tarkastaa tekstin laadun

Suomi.fi-palvelut - 12.12.2018

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöliittymään on lisätty marraskuun lopussa uusi työkalu, joka tarkastaa palvelutietovarantoon syötetyn tekstin. Työkalusta käytetään nimeä tekstintarkastus.

Palvelutietovarannossa on tällä hetkellä noin 33 000 palvelun kuvausta ja noin 143 000 asiointikanavaa. Tiedot näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa, minkä lisäksi ne ovat hyödynnettävissä avoimen rajapinnan kautta myös muissa verkkopalveluissa tai sovelluksissa. Tietojen monipuolinen hyödyntäminen asettaa vaatimuksia kuvausten laadulle. On tärkeää, että käyttäjä saa kuvauksen avulla palvelusta tietoa riittävästi ja ymmärrettävässä muodossa.

Tekstintarkastuksen tavoitteena on auttaa kirjoittamaan helposti ymmärrettäviä ja oikeakielisiä kuvauksia palveluille ja asiointikanaville. Tarkastus karsii esimerkiksi kielioppi- ja kirjoitusvirheitä sekä auttaa kiinnittämään huomiota mahdollisiin kapulakielisyyksiin. Selkeä, helposti ymmärrettävä ja yksiselitteinen teksti parantaa sisällön saavutettavuutta. Kun palvelun tai asiointikanavan kuvaus on selkeää yleiskieltä, on jokaisen käyttäjän helpompi ottaa kyseinen palvelu käyttöön.

Palvelutietovarannon tietomallissa on jokaiselle tiedolle oma paikkansa. Jotta tietoja voitaisiin hyödyntää koneellisesti mahdollisimman kattavasti, on tärkeää noudattaa tietomallia. Tämän vuoksi tekstintarkastus huomauttaa myös silloin, jos se havaitsee vääriin kenttiin kirjoitettuja puhelinnumeroita, osoitteita, sähköpostiosoitteita, www-osoitteita tai aukioloaikoja.

Tekstintarkastus on käytössä palvelutietovarannon käyttöliittymässä, kun PTV-käyttäjä lisää uuden palvelun tai asiointikanavan tai kun hän muokkaa aikaisemmin lisättyä palvelua tai asiointikanavaa. Toiminnallisuutta ei tarvitse kytkeä erikseen päälle, vaan se tarkastaa syötetyn tekstin automaattisesti. Tekstintarkastus toimii reaaliaikaisesti samalla kun käyttäjä kirjoittaa tekstiä. Jos teksti ei mene tarkastuksesta läpi, saa käyttäjä tästä palautteen.

Tekstintarkastuksen taustalla on erilaisia kriteerejä eli tarkastussääntöjä. Esimerkiksi edellä mainittuun kapulakielisyyteen tekstintarkastus puuttuu useamman yksittäisen tarkastussäännön kautta. Säännöt tarkastavat, onko tekstissä esimerkiksi liikaa passiivimuotoisia verbejä, lauseenvastikkeita tai pitkiä virkkeitä. Passiivimuotoiset verbit voivat häivyttää tekstistä tekijän ja siten tehdä tekstistä monitulkintaista. Lauseenvastikkeet ja pitkät virkkeet tekevät tekstistä vaikeaselkoista. Tekstintarkastus huomauttaa myös siitä, jos tekstissä on viitattu lakipykäliin. Käyttäjän kannalta on usein parempi, että lakiin viittaamisen sijaan kirjoitetaan asia yleiskielellä auki.

Tekstintarkastuksen kieliteknologiaan perustuvan ratkaisun toimittaa Lingsoft.