Palvelutietovarannon maakuntakohtaiset työpajat kokosivat yhteen alueiden PTV-käyttäjiä

Suomi.fi-palvelut - 16.12.2019

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkotoimitus on järjestänyt tänä vuonna yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa maakuntakohtaiset PTV-työpajat lähes kaikissa maakunnissa. Muutaman maakunnan omasta toiveesta työpaja siirtyi järjestettäväksi vasta keväällä 2020. Vuoden 2019 aikana pidettiin yhteensä 16 työpajaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 355 henkilöä 190 eri organisaatiosta. Mukana oli mm. kuntia, sote-kuntayhtymiä, maakuntien liittoja sekä järjestöjä. Työpajoissa käsiteltiin PTV-datan hyödyntämismahdollisuuksia, tietomallia ja kehitettiin PTV-datan laatua. Lisäksi työpajat antoivat tilaisuuden yhteistyön tiivistämiseen alueen organisaatioiden yhteisissä PTV-asioissa. PTV-maakuntakierros keräsi paljon myönteistä palautetta ja monet organisaatiot suunnittelevat PTV-tietojen hyödyntämistä omilla verkkosivuillaan.

Ensi vuonna järjestetään vastaavia PTV-työpajoja virastoille. Työpajat järjestetään hallinnonalakohtaisesti ja kutsut tilaisuuksiin lähetetään kaikille hallinnonalan PTV-käyttäjille.