Palvelutietovarannon maakuntakohtaiset työpajat jatkuvat syksyllä

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2019

Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-verkkotoimitus on järjestänyt yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa maakuntakohtaisia PTV-työpajoja. Keväällä pidettiin työpajat Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja Uudellamaalla. Syksyn aikana pidetään työpajat myös muissa maakunnissa. Keväällä työpajoihin osallistui yhteensä 193 henkilöä 81 eri organisaatiosta. Mukana oli mm. kuntia, sote-kuntayhtymiä, maakuntien liittoja sekä järjestöjä. Työpajoissa käsitellään PTV-datan hyödyntämismahdollisuuksia, tietomallia ja kehitetään PTV-datan laatua. Lisäksi alueen organisaatioilla on hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä PTV-asioissa. PTV-maakuntakierros on kerännyt paljon myönteistä palautetta ja monet organisaatiot suunnittelevat PTV-tietojen hyödyntämistä omilla verkkosivuillaan.

Kaikkien syksyn työpajojen aikataulut eivät ole vielä vahvistuneet. Kaikille kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden PTV-pääkäyttäjille lähetetään sähköpostitse kutsu oman maakuntansa tilaisuuteen.