Missä Suomi.fi-palvelujen käyttöönotossa mennään? Katso tilanne

Suomi.fi-palvelut - 29.08.2017

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palvelutietovaranto


95 % kunnista on jo liittynyt ja tietoja on julkaissut 263 kuntaa!
 

Kuntien käyttöönottojen tilanne kartalla:

  • mitä tummempi vihreän sävy, sitä pidemmällä käyttöönotto on
  • vaaleammalla sävyllä ne kunnat, jotka ovat osallistuneet koulutuksiin tai tilanneet PTV-uutiskirjeen, mutta eivät ole liittyneet PTV:n käyttäjäorganisaatioksi.
  • tummemman punertavalla on merkitty kunnat, jotka eivät vielä ole aktivoituneet

Situationen med Suomi.fi-tjänsternas ibruktagningar

Suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-informationsleden

Suomi.fi-servicedatalager


95 % av alla kommuner i Finland har anslutit sig och 263 av dem har redan publicerat information!

Kartan visar i vilken grad kommunerna tagit i bruk SDL:

  • ju mörkare grön nyans desto längre har kommunen kommit i sitt arbete med SDL
  • ljusare nyans har kommuner som deltagit i utbildningar eller beställt nyhetsbrev, men ännu inte anslutit sig som användare
  • kommuner med mörkröd nyans har ännu inte visat aktivitet