Kuinka paljon Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoon kannattaa varata aikaa?

Suomi.fi-palvelut - 15.06.2017

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotot etenevät tällä hetkellä vauhdikkaasti, kun esimerkiksi Vetuman tunnistuspalvelun asiakkaat siirtyvät Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi. Palvelun käyttöönotto kestää keskimäärin 8–12 viikkoa.

Käyttöönotto koostuu hallinnollisista vaiheista, testauksesta ja varsinaiseen tuotantovaiheeseen siirtymisestä. Hallinnollisia vaiheita ovat käyttöönottolomakkeen täyttäminen, käyttöehtojen hyväksyminen ja tietoluvan hakeminen. Hallinnollisten vaiheiden rinnalla voi jo testata palvelua, jolloin tuotantoon siirtyminenkin sujuu nopeammin. Testauksen jälkeen Väestörekisterikeskus liittää asiointipalvelun Suomi.fi-tunnistukseen.

Huom! Mikäli Suomi.fi-tunnistukseen siirtyvät Vetuma-asiakkaat eivät ole vielä lähettäneet tietolupahakemusta tai hyväksyttyjä käyttöehtoja, tulisi ne lähettää välittömästi Väestörekisterikeskukselle.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa, että vahvan tunnistamisen palvelua käyttävien julkishallinnon organisaatioiden on siirryttävä Vetuman tunnistuspalvelusta Suomi.fi-tunnistuksen käyttäjiksi. Vetumaa käyttävät asiointipalvelut, joita ei ole vuoden loppuun mennessä siirretty Suomi.fi-tunnistukseen, lakkaavat toimimasta.

Lisätietoja

Käyttöönottolomake: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/kayttoonotto/

Ohjeet käyttöehtojen hyväksymiseen ja tietoluvan hakemiseen: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistaminen/tietoluvan-hakeminen/

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteydenotot

Väestörekisterikeskus
KaPA-asiakaspalvelu: kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi
Juha-Pekka Myllymäki, ext.juha-pekka.myllymaki[at]vrk.fi